Земеделски производител е обвинен за неправомерно изразходване на част от евросредствата, които Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) му е отпуснал като млад фермер, съобщиха от Окръжната прокуратура във Велико Търново.

Осъдиха хитрец за незаконни сделки със земя

Преди 11 години младият мъж е кандидатствал с проект по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през периода 2007–2013 г. Общият размер на безвъзмездната помощ е 48 892 лв. 

В края на 2008 г. фермерът е получил първия транш от 24 446 г. Проверка обаче е установила, че не всички евросредства са отишли по предназначение. За лични нужди хитрецът профукал 7 982,32 лв., като е направил 10 покупки чрез ПОС терминал в казина, теглил е от банкомати и е закупил валута.

Злоупотребите му обаче не свършат до тук. Според одобрения проект овощарят е трябвало да инвестира в нови насаждения. Вместо това обаче той е използвал изоставена земеделска земя, върху която вече имало трайно засадена овощна градина, която липсва в договора.

Обвинителният акт срещу тариката вече е внесен в съда, предстои насрочване на делото.