Асоциация български пипер (АБП) ще проведе своето 17-то общо събрание. Събитието ще се състои в хотел „Хисар“, град Хисаря, на 2 февруари 2019 г.
 
 
Освен отчитане на дейността на асоциацията и приемане на нови членове, АБП ще запознае производителите с новостите и предизвикателствата пред земеделците през 2019 г. Традиционно ще бъдат раздадени и наградите за пиперодпоризводител № 1 на България за 2018 г.
 
През 2017 г. първо място в конкурса за пиперопроизводител спечели Атанас Чолев. Неговото стопанство е 120 дка,  20 дка, от които са с пипер. Фермерът стопанисва културите си в село Чешнегирово, Пловдивско. 
 
„И тази година събранието ще бъде открито от Данчо Кощилаков, председател на Управителния съвет (УС) на АБП. През изминалата година установихме, че сдружението увеличи своите членове. Надяваме се и тази положителна тенденция да се запази и през 2019 г. На събитието ще отчетем по традиция и резултатите от експерименти и опити, заложени от нас през 2018 г. Тази практика е много важна за нас, ползата е очевидна и ще се постараем да я запазим и да продължим“, коментираха от АБП за Фермер.БГ.
 
По време на събранието пиперопроизводителите ще могат да внесат членския си внос за 2019 г. и да осъществят реални преговори за покупко-продажба с фирми-изкупвачи.
 
От асоциацията припомнят, че фермерите трябва да носят оферти,  мостри от продукцията или търгувания продукт, както и рекламни материали, необходими за изложба и дегустация. 
 
За директни срещи е предвидена голяма част от програмата. Договорирането може да прерасне в реална борса за покупко-продажба на реални стоки и услуги. 
 
 
П Р О Г Р А М А
 
10.30ч. - Откриване, приемане на дневния ред и представяне на новите членове
10.50-11.30ч. – Презентации
11.30-11.50ч. – Отчет на експериментите и опитите заложени в АБП през 2018 г. 
11.50-12.30ч. –Презентации
12.30-13.30ч. – Обяд и настаняване
13.30-14.30ч. – Приемане на отчета за работата на УС, финансовия отчет за приходите и разходите и насоки за работа през 2019 г.
14.30-15.00ч. – Презентации
15.00-15.30ч. – Новости във фирмите за 2019 г.
15.30-16.00ч. – Презентации
16.00-17.00ч. – Отчитане на конкурса „Пиперопроизводител № 1 на България за 2018 г.” и награждаване на победителите
17.00-24.00ч. – Преговори и осъществяване на покупко-продажба на семена и разсади, торове, гаци, полиетилен, торф, поливни системи, машини и съоръжения и други; договаряне на количества пипери за преработвателната промишленост.
17.00-19.30ч. – Свободно време
19.30-24.00ч. – Вечеря