Близо 32 евро цента достигна цената на суровото краве мляко в България за килограм в края на месец декември 2017 г. Това сочат последните данни на Европейската обсерватория за пазара на млякото към 10 януари 2018 г.
 
 
По техни данни, от влизането на България в ЕС, най-висока цена на суровото краве мляко у нас, е регистрирана през месец март 2014 г. Тогава тя е достигнала 37 евро цента за 1 кг.
 
Най-високите цени на суровото краве мляко към края на декември са регистрирани в Кипър (близо 57 евро цента), Ирландия (близо 42 евро цента), Холандия (41 евро цента), Австрия (41 евро цента) и Германия (40 евро цента) за 1 кг сурово краве мляко.
 

Разгледай всички цени в годините онлайн: 

 

Около 32 евро цента за 1 кг сурово краве мляко се движат и другите страни, като единство по-ниски са стойностите в Литва и Румъния – 31 евро цента. 
 
Европейската обсерватория за пазара на млякото беше открита от еврокомисаря по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош през 2014. Тя има за цел да повиши прозрачността на пазара на мляко и да предостави по-точна статистика как се развива той. 
 
Данните показват историческия план при цените на суровото краве мляко за всички държави членки на ЕС, като представят пълна картина на движението на стойностите.