Производството на царевица в Бразилия през този сезон ще бъде най-високото за цялата история на страната, след като фермерите съберат втората реколта през следващите седмици, прогнозира агенция AgRural, съобщава IDK.ru.

Силна пролетна кампания за интензивните култури

По данни на AgRural общият обем на производство на царевица в Бразилия вероятно ще достигне рекордните 99,2 млн. тона през сезон 2018/19, което е рязък ръст нагоре, сравнено с предходния сезон, когато производството намаля до 80,7 млн. тона вследствие на сушата. 

Очаква се, че втората реколта от царевица в страната, отглеждана след прибирането на соевите бобчета, ще нарасне до 69,5 млн. тона в земеделския пояс в централната южна част на страната, сравнено с 63,8 млн. тона, прогнозирани през април. 

Най-богатата реколта от царевица преди това Бразилия отчете през сезон 2016/2017 – 97,8 млн. тона. 

Климатичните условия, близки до идеалните през април, в съчетание с влажността на почвата след мартенските дъждове и ранната сеитба доведоха до това, че агенцията повиши своята оценка за втората реколта от царевица, се казва в съобщението на AgRural. 

Въпреки корекцията в позитивна посока, производството остана под първоначалната перспектива от 121,4 млн. тона поради загубите, дължащи се на горещото и сухо време през декември и януари, се казва още в изявлението.