Нови осигурителни схеми за работещите в земеделието бяха поискани от Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) по време на форума "Секторен социален диалог, колективно трудово договаряне и добри практики в сектор Земеделие".

Овощари настояват за нов прием за инвестиции в материални активи

Да се въведат специални схеми за осигуровки при безработица за работещите в селското стопанство, които да отчитат сезонния характер на тяхната заетост - това предложи председателят на Фердерацията Светла Василева, предаде БНР.

"Още след промяната на Кодекса за социално осигуряване ние настоявахме за специфични схеми за осигуровка при безработица за тези категории работещи, защото това е характерно за нашия отрасъл и сезонността и кампанийността на работа“, заяви председателят на синдиката.

По време на организирания от КНСБ форум за проблемите в сектора синдикалистите настояха и за разширяване на обхвата на осигурените земеделски производители и тютюнопроизводители. 

В момента делът им е под 4%, обърна внимание Светла Василева.

В сектор "Земеделие" се трудят основно семейства в малочислени трудови колективи, където процентът на самонаети е много голям, сочи последният анализ на КНСБ.