Националната служба за съвети в земеделието ще проведе информационна кампания на национално ниво по разясняване на т.нар. социална условност. 

Четете още: Асен Василев: Трябва да се промени начинът, по който се субсидира българското земеделие

 

Спазването на социалната условност е едно от изискванията за получаване на пълния размер на подпомагането от интервенции под формата на директни плащания или годишни плащания по интервенции в областта на селските райони относно агроекологията, климата и биологичното земеделие. 

Националната служба за съвети в земеделието е задължена да предоставя консултации на бенефициентите по Общата селскостопанска политика (ОСП), относно правилата, които трябва да спазват при прилагане на предварителните условия в социалната сфера. 

Изискванията за сферата на социална условност се прилагат на равнище земеделско стопанство и засягат всички работещи в него. 

Проверките за спазване на изискванията със санкции ще започнат от 1 януари 2025 г., до тогава правилата за социалната условност в България ще се прилагат, но без санкции.

 

В рамките на инициативата всички териториални областни офиси на НССЗ ще проведат по едно събитие до 5 ноември. 
Кампанията се провежда съвместно с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Вижте графика за срещите по региони:


1    Благоевград    5.10.2023 г.     10:30 ч.    гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, зала на МИГ Сандански
2    Бургас    18.10.2023 г.    10:00 ч.    в сградата на Областна управа - Бургас
3    Варна    10.11.2023 г.    9:00 ч.    гр. Варна, хотел „Аква“, ул. „Девня“ 12-А, 
4    Велико Търново    31.10.2023 г.    10:00 ч.    гр. Велико Търново, Областна дирекция "Земеделие", бул. „Никола Габровски“ № 71
5    Видин    12.10.2023 г.      10:00 ч.    гр. Видин, сграда на ОДЗ Виден (Растителна защита), ул. "Рибарска" № 12, ет.1
6    Враца    06.10.2023 г.    10:00 ч.    гр. Враца, зала на Регионално управление на образованиетона, ул.”Софроний Врачански” № 6
7    Габрово    20.10.2023 г.     10:30 ч.    гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 1, зала на Габровска търговско-промишлена палата
8    Добрич    05.10.2023 г.    10:00 ч.     В офиса на ТОО Добрич, пл. Свобода № 5, ет. 8.
9    Кърджали    01.11.2023 г.     10:00 ч.     гр. Кърджали, сграда на НТС, ул. "Булаир" 35, зала 207
10    Кюстендил    24.10.2023 г.    10:30 ч.    гр. Кюстендил, Дом на науката и техниката, ул. „Македония“ № 2, зала на ет. 2 
11    Ловеч    17.10.2023 г.    13:00 ч.    гр. Ловеч, сграда на Областна администрация - Ловеч, ул. "Търговска" № 43, зала № 101
12    Монтана    06.10.2023 г.     10:00 ч.    гр. Монтана, зала на ДФ „Земеделие“, бул. „Трети март“ 74, ет. 6
13    Пазарджик    26.09.2023 г.    10:00 ч.    гр. Пазарджик, Зала на НТС, ул. "Цар Шишман" № 2 (намира се в съседство с Областен информационен център)
14    Перник    12.10.2023 г.    11:00 ч.    гр. Перник, зала на НТС, площад "Кракра Пернишки" 1 
15    Плевен    18.10.2023 г.    10:00 ч.    гр. Плевен, зала на ТОО Плевен, ул. "Васил Левски" 1, ет. 3, ст. 312
16    Пловдив    18.10.2023 г.    10:00 ч.    гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122, ет. 1 - Водна палата (офис на ТОО Пловдив, НССЗ)
17    Разград    01.11.2023 г.     10:00 ч.    гр. Разград, в залата на ТОО-Разград, ул. "Дондуков" № 3 (сграда на Областно пътно управление), ет. 3, офис 34
18    Русе    19.10.2023 г.    10:00 ч.    гр. Русе, зала на Областна администрация Русе, пл. "Свобода" № 6
19    Силистра    5.10.2023 г.     9:30 ч.    гр. Силистра, зала на ТОО Силистра, ул. "Хр.Смирненски" № 2, ет.2
20    Сливен    19.10.2023 г.    10:00 ч.    гр. Сливен, зала на Военен клуб, бул. "Цар Освободител" № 5 (бивш ДНА)
21    Смолян    предстои          
22    София    11.10.2023 г.     13:00 ч.     гр. Своге, в Народно читалище "Градище – 1907", ул. "Цар Симеон" № 29
23    Стара Загора    04.10.2023 г.    10:00 ч.     гр. Стара Загора, хотел Сити, бул. "Патриарх Евтимий" № 23
24    Търговище    05.10.2023 г.    13:00 ч.     гр. Търговище, сграда на НТС, ул. "Славейков" № 4 
25    Хасково    19.10.2023 г.     10:00 ч.    гр. Хасково, сграда на НТС, бул. "Сан Стефоно" № 3
26    Шумен    31.10.2023 г.    10:00 ч.    гр. Шумен, офис на ТОО - Шумен, ул. "Цар Освободител" № 99, ет. 1
27    Ямбол    24.10.2023 г.    10:30 ч.    гр. Ямбол, зала Областен информационен център - Ямбол, ул. "Търговска" № 34
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg