Акцентът на семинара на Националната асоциация на зърнопроизводителите е “Устойчиво зърнопроизводство в условията на променящ се климат и пазари”. 

Имаме няколко съвкупности от проблеми, които ни се струпват през последните няколко години - война, непостоянни пазари, висока себестойност на продукцията, която произвеждаме. Точно тук е мястото, в което нашата асоциация трябва да участва най-активно и тази себестойност да бъде променена, така че секторът ни да бъде устойчив и той да не може да бъде под влиянието на тези кризи. Това каза по време на откриването на семинара председателят на асоциацията Илия Проданов. 

От своя страна, министърът на земеделието Кирил Вътев заяви пред зърнопроизводителите и гостите на семинара, че у нас все още никой не може да преброи колко са браншовите организации в земеделието и храните. “В хранително-вкусовия сектор е по-подредено и по-спокойно, но е така, защото там няма субсидии”, добави той и обясни, че именно НАЗ като организация и структура са един от добрите примери. 

По думите му темата за климата и пазарите е особено актуална. 

“Защото оттук нататък климатичните промени ще стават все по-осезаеми и моето мнение е, че все по-често ще се налага да се сблъскваме с вода и огън. Дъждовете стават краткотрайни, но много проливни, а тези проливни дъждове са следвани от продължителни суши и от много пожари. Може би няма да сгреша, ако кажа, че през настоящата година тези два фактора се проявиха в съседна Гърция с най-голяма сила. При нас няма такива опасности, но при всички случаи ще трябва да се вземат сериозни мерки, защото това, което се случи в Царево тази година е първият малък SMS. Жалко, че има и жертви. И от всички нас ще се изисква огромна дисциплина, защото природата не прощава нарушаване на правила”, каза Вътев. 

По другата основна тема на семинара - променящите се пазари, министърът каза: “Войната промени всичко. Промени цяла Европа. Почти навсякъде има изкривяване на пазара не само заради високите себестойностти, за които стана дума, но и заради това, че Украйна вече е свободна на европейския пазар, тъй като е възпрепятствана да изнася на традиционните си пазари”, добави министърът.