Разяснителна кампания по директните плащания се провежда и на територията на Област Варна, съобщиха от ОДЗ Варна.

Във връзка със стартиране на Кампания по регистрация на заявленията за подпомагане, ще се проведат срещи на експерти от Общински служби по земеделие със земеделските стопани, на територията на съответната община за разяснения на въпроси по промените в ЗСПЗЗ, регистриране на правните основания до 15 февруари 2016 г. и географско очертаване на заявените земи.

График:
 

община/ОСЗ

дата

час

място на провеждане на срещата

Аврен

03.02.2016г

13.30ч

с.Аврен, ул."Т.Ноев" 8 - в заседателна зала на Община Аврен

Аксаково

02.02.2016г

10.00ч

гр. Аксаково, ул. "Г.Петлешев" 58Б - сградата на ОСЗ Аксаково

Варна

03.02.2016г

10.30ч

гр.Варна, бул,."Осми Приморски полк" №110 - сградата  на ОСЗ Варна

Белослав -офис

Ветрино

29.01.2016г

11.00ч

с.Ветрино, ул."Георги Сава Раковски" №24 - сградата на Община Ветрино

Вълчи дол

22.01.2016г

10.00ч

гр.Вълчи дол, ул."Георги Димитров" 1 - актова зала на СОУ "Васил Левски"

Долни чифлик

04.02.2016г

14.00ч

гр.Долни чифлик, пл. "Тича" №1, ет.1 - заседателна зала на Община Долни чифлик

Бяла - офис

Провадия

04.02.2016г

10.30ч

гр.Провадия, ул. "Дунав" №38 - зала № 119 в сградата на Община Провадия

Дългопол -офис

05.02.2016г 

10.30ч

гр.Дългопол, ул. "Г.Димитров" №105 - зала на Общински съвет в сградата на Община Дългопол 

Суворово

28.01.2016г

10.00ч

гр. Суворово, пл."Независимост" №1 - зала №1 в сградата на Община Суворово

Девня - офис