Холщайн-фризийска е официалното име на породата, а в САЩ е позната като Холщайн (Holstein cattle).

Произход Холщайн-фризийска порода

Холщайн-фризийска порода е създадена в САЩ и Канада на основата на внесени от Холандия черно-шарени говеда (основно през периода 1875-1905 г). Селекцията на Американския континент е протекла в посока висок ръст и живо тегло и висока млечност при нисък процент мастни вещества и сух безмаслен остатък и подчертан млечен тип на екстериора.

Екстериорни особености на Холщайн-фризийското говедо

Кравите от тази породата Холщайн имат типичен екстериор на говеда за мляко: равна поясница и крупа; много слаба замускуленост, ъгловатост на тялото. Вимето е обемисто и добре оформено, с правилно разположени цицки и добре изразени млечни вени, често се среща ванообразна форма.

Цвят на Холщайнфризийската порода говеда

Цветът на космената покривка на холщайнфризийските говеда с черно-бял, с различно разположение на белите и черните петна. Останалите особености в оцветяването (копита, рога, мукози) са като особеност в оцветяването на холщайн-фризийските говеда е наличието на животни с червено-бял цвят. Той се дължи на рецесивен ген за червен цвят. Тези животни са известни като Червено-шарен холщайн (Ред холщайн), но не се смятат за отделна порода. Носителите на този ген за червен цвят задължително се обозначават с буква "К" след името. Това означава, че телетата на такава крава (или бик) може да имат червено-бял цвят.

Едрина на говедата от Холщайн-фризийската порода

Холщайн-фризийската е най-едрата порода крави за мляко в света. Стандарта за живото тегло на пълновъзрастните Холщайн крави е 680-700 кг, на биците 1000-1100 кг, а за височината на холката съответно 141 и 151 см. Телетата са много едри при раждането - 42-44 кг. Като това е причината за трудните раждания. Животните са къснозрели, като кравите се отелват често след 28-30-месечна възраст.

Темперамент

Кравите са жизнени и спокойни, но по-високопродуктивните са твърде чувствителни на стрес.

Използване на пасищата

Холщайн-фризийските говеда са с големи възможности за използване на сочните, грубите и концентрирани фуражи. Те добре оползотворяват богатите културни пасища, като могат да консумират големи количества зелени фуражи. Породата Холщайн не е подходяща за използване при бедни и сухи пасища. Кравите от порода Холщайн са много чувствителни към непълноценните дажби и реагират с рязко влошаване на здравето и репродукцията.

Продуктивност Холщайн-фризийска порода крави

Холщайн-фризийска порода крави са с най-висока млечност в света, но съдържанието на мастни вещества в млякото е най-ниско. При воденето на селекция в САЩ за най-важен показател се смята произведеното общо количество млечно масло от крава. Всички световни рекорди за млечност и млечно масло принадлежат на крави от тази порода.

Средната млечност на контролираните крави в САЩ е 6 690 кг, а на записаните в племенните книги - средно 8 256 кг мляко с 3,65% м.в. Има много стада със средна годишна млечност над 10 000 кг.

По данни на Асоциацията на Холщайн-фризийската порода в САЩ са регистрирани 18 крави с пожизнена млечност над 136 000 кг, в т.ч. две с над 181 000 кг мляко. Световният рекорд за пожизнено произведено млечно масло принадлежи на крава Патси Бар Понтиак 6 174 402, от която за 3 808 дойни дни (10,5 години) е надоено 159 127 кг мляко със 7 153 кг. млечно масло. Новият световен рекорд за млечност за 305-дневна. лактация е на крава Сюжет, която на II лактация е дала 26 922 кг мляко с 1 042 кг млечно масло (3.9%) и 925 кг протеин (3.4%).

Бици от Холщайн-фризийската порода се използват за подобряване на млечността и качествата на вимето на Черношарената порода в цял свят, включително в Холандия и у нас.

Вижте още:

Говеда Монбелиард

Какви признаци показва разгонената крава?

Възпаление на матката на кравите