Зелено хранене на кравите - Agri.bg

Зелено хранене на кравите

Зеленото хранене на кравите през лятото винаги е било и ще бъде естествен източник на хранителни вещества за кравите.

Люцернов силаж (сенаж) - хранителни качества и използване - Agri.bg

Люцернов силаж (сенаж) - хранителни качества и използване

Люцерната е втората по значение фуражна култура у нас след царевицата. Силажирането е най-лесният и евтин метод за запазване на люцерната специално от първи откос.

Шортхорн - порода с добри месни качества - Agri.bg

Шортхорн - порода с добри месни качества

Специализиран в направление за месо английският шортхорн има историческо значение, тъй като при създаването му за първи път е използвана целенасочена развъдна програма.

Бременност и отелване на кравите - Agri.bg

Бременност и отелване на кравите

Бременността започна след заплождането на кравите и юниците и продължава средно около 285 дни. Бременността се определя чрез ректално изследване, биологични и химични методи и др.

Интензивно угояване на млади говеда - Agri.bg

Интензивно угояване на млади говеда

Интензивно угояване на млади говеда обикновено продължава до 12-14-месечна възраст и се преустановява при достигане на 380-420 кг жива маса за бичетата и 350-380 кг за юничките.

Породи говеда за комбинирано използване - Agri.bg

Породи говеда за комбинирано използване

В света има около 300 породи говеда, от които 87 са от породите за комбинирано използване. По телосложение и тип  българското сименталско е много сходно със сименталското говедо.

Отглеждане на телетата през стартерния период - Agri.bg

Отглеждане на телетата през стартерния период

През стартерния период телетата се отглеждат оборно, свободно, в групи по 10-15 в бокс. За движение се предвиждат дворчета пред помещението, осигуряващи по 4 м2 площ на глава.

Мастит при кравите - Agri.bg

Мастит при кравите

Основен предразполагащ фактор за възникване на мастит при кравите е травматичното увреждане на цицката, а основни причинители са стрептококите, стафилококите и Е.coli.

Хранителните вещества и значението им за животните - Agri.bg

Хранителните вещества и значението им за животните

В растителните фуражи се съдържат хранителни вещества, които осигуряват градивен материал и енергия или регулират биохимичните процеси в организмите.

Чистопородно развъждане на говедата - Agri.bg

Чистопородно развъждане на говедата

Чистопородно развъждане е съешаване на животни от една и съща порода. Чистопородното развъждане е било широко прилагано при създаването на световноизвестните породи говеда.

Холщайн-фризийско говедо - Agri.bg

Холщайн-фризийско говедо

Холщайн-фризийската е най-едрата порода крави за мляко в света. Стандарта за живото тегло на пълновъзрастните Холщайн крави е 680-700 кг, на биците 1000-1100 кг,

Говеда Монбелиард - Agri.bg

Говеда Монбелиард

Породата е създадена е във Франция

Родопско говедо - най-дребната порода говеда в Европа - Agri.bg

Родопско говедо - най-дребната порода говеда в Европа

Родопското говедо е порода пренесена в нашите земи от траките, които са се заселили в родопския масив. Развъдната област обхваща всички селища в Родопите.

Следродилна пареза при кравите - Agri.bg

Следродилна пареза при кравите

Като причина за следродилното залежаване се смята рязко засилената нужда от калций, който се отделя с коластрата веднага след отелването.

Пригорвяне на сенаж от люцерна - Agri.bg

Пригорвяне на сенаж от люцерна

Изхранването на люцерната под формата на сенаж има редица предимства пред сеното.

Недоимъчни болести при селскостопанските животни - Agri.bg

Недоимъчни болести при селскостопанските животни

Недоимъчни болести са тези, които се дължат на недостиг па някои вещества, необходими за нормалния растеж, за правилното развитие и за съществуването на животните.

Хранене на селскостопанските животни със зелени фуражи - Agri.bg

Хранене на селскостопанските животни със зелени фуражи

Зелените фуражи съдържат редица хранителни вещества, като протеин, лесноусвоими въглехидрати, незаменими аминокиселини, много витамини, важни макро- и микроелементи.

ШАП по селскостопанските животни - (Aphtae epizooticae) - Agri.bg

ШАП по селскостопанските животни - (Aphtae epizooticae)

Шапът е най-силно заразната болест по животните, като се разпространява бързо и неконтролируемо. Възприемчивите животински видове са говеда, овце, кози, свине и елени.

Съхранение на оборския тор - Agri.bg

Съхранение на оборския тор

Основен отпадъчен продукт при отглеждане на животните във фермите е оборския тор. Той представлява смес от фекалии и урина, отделени от животните, постеля и вода.

Безплодие при животните и борба с него - Agri.bg

Безплодие при животните и борба с него

Икономическите загуби от безплодието са огромни. Към преките икономически загуби от неполучена продукция трябва да се прибави и липсата на достатъчно приплоди за възпроизводство на стадото.

Кой са причини за възникването на маститите на различни видове животни? - Agri.bg

Кой са причини за възникването на маститите на различни видове животни?

При неспазване на зоохигиенните изисквания при отглеждането и използването на дойните животни възникват увреждания на млечната жлеза, известни като мастити.

Дератизация на животновъдните ферми - Agri.bg

Дератизация на животновъдните ферми

Дератизацията (от гръцки де - без и ратус - плъх) е комплекс от методи и средства за унищожаването на вредните в стопанско и здравно отношение гризачи.