Птицефермата Bitterhoek в Холандия планира да постигне най-добрия от възможните коефициенти на конверсия, когато 1 кг комбиниран фураж позволява да се произведе 1 кг месо от бройлери, съобщава agroportal.ua.

Шведско биостопанство поведе борба с промените в климата

В момента нито едно предприятие в света, съгласно официални данни, не може да се похвали с такава ефективност, казват от Асоциацията на птицевъдите в Украйна.

Bitterhoek използва най-добрите световни практики за хранене на животните и е постигнала коефициент на конверсия на фуража 1,08 – 1,18.

Предприятието само отглежда пшеницата, която използва. Тя е ключов елемент в менюто на бройлерите.

В структурата на хранителния режим делът на пшеницата е не повече от 30% от общата маса. Фермата работи с порода Ross 308, тъй като тя предлага достатъчно висока ефективност.

Засега никой в Bitterhoek не разкрива по какъв начин е планирано коефициентът да бъде подобрен до желания показател. Предполага се, че съотношението 1:1 ще бъде постигнато до 2023 г.