Наясно съм, че това, което предлагаме е предизвикателство за дъжржавите членки. Към нас се отправят критики за централизираното естество на вземането на решенията в Брюксел, но искам да ви уверя, че нищо няма да постави под въпрос думичката „обща“ като характеристика на Общата селскостопанска политика. Това каза еврокомисар Фил Хоган, по време на съвета по селско стопанство и рибарство, който се провежда днес.
 
 
„Точно на тази критика се опитваме да отговорим с по-голяма субсидиарност сред държавите членки. С това отговаряме и на необходимостта те да поемат своята отговорност за взенаето на решения, така че да имаме политики, които да отговарят на потребностите и на условията, в които работят фермерите. По начин, по който те да могат да разгърнат пълния си потенциал“, коментира Хоган.
 
По думите му под „субсидиарност“ не се има предвид даване на правомощия на държавите членки да преценят какви са политиките.
 
„Става въпрос за прилагането на общите политики. Това правило се дава на държавите членки и съвсем не означава ренационализация. През последните 3 години посетих страните-членки. Те имаха много критики по отношение на сложността, неадекватните мерки за управление на риска и липсата на резултати в опазването на околната среда. Очевидно един универсален подход няма как да сработи когато става въпрос за 4 млн. кв. км територия на ЕС. Затова и ние предлагаме един подход, който ще е по мярка, при който обаче общата природа на тази политика също ще остане“, заключи Хоган.
 
 
В рамките на форума стана ясно още и че дебатът по ОСП ще бъде публичен. Заседанията ще се излъчват директно на страницата на Съвета на ЕС и могат да бъдат наблюдавани онлайн. Това предложи председателят на Съвета на ЕС Румен Порожанов.
 
„Бъдещето на ОСП е не само основен приоритет на нашето председателство за следващите шест месеца, но и водеща тема за  ЕС като цяло. Затова решихме да проведем дебата публично. Много е важно дискусиите да бъдат продуктивни  и да доведат до реално подобрение в селскостопанската политика, както и да й дадат необходимите средства, за да бъде тя конкурентоспособна и устойчива“, подчерта министър Порожанов.