100-процентовият мониторинг за контрол на нашите бенефициенти е свързан най-вече със субсидиите, отпускани на площ. Той е предложен от Европа за следващия програмен период и в момента се тества. Рано или късно обаче ще влезе и ще стане задължителен. Колкото по-рано сме готови, толкова по-добре, каза Васил Грудев, изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, за БНТ.

Чистката на „кърлежите“ в ДФЗ продължава

Този мониторинг е базиран на системата „Коперник“, която се развива от Европейския съюз (ЕС) и тестово се предоставя на страните членки. Идеята е всеки месец сателити да правят 10–15 високочестотни снимки, които покриват цялата територия на страната. 

„Нашите земеделски стопани трябва да знаят две неща. На първо място, те ще бъдат постоянно наблюдавани като площ, за да се види развитието на културите и пълното покритие на страната. Второто важно нещо е, че този контрол ще се извършва, без те да бъдат притеснявани от администрацията. Без да им се ходи на нарочни проверки на място и да им се губи времето,“ обясни шефът на Разплащателната агенция.

Грудев: „Стартираме въвеждането на сателитното заснемане и се надявам не за следващата, а за по-следващата кампания за директни плащания да имаме 100% покритие на този мониторинг.“

През изминалата седмица Фондът успя да финализира забавените проекти по мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”. Сключени бяха 880 договора с млади производители, като се очаква да се намерят пари за още 114 проекта. Тенденция е младите да залагат на биологично отглеждане главно на плодове, зеленчуци и трайни насаждения.

Грудев: „Фондът вече е спокоен. Работи в едни нормални темпове. Средното забавяне на проекти по ПРСР е от 12 до 18 месеца. Започваме да го преодоляваме.“

Поетапно се приоритизират и другите мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). През първата седмица на месец септември се очаква да бъдат връчени договорите на бъдещите преработватели по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. 

Следват горските мерки, а планът до края на годината е да се изплатят и част от площните мерки по „Натура 2000“, за необлагородените райони и „Агроекология и климат“, припомни Грудев.