Към миналата седмица са уволнени четирима служители от Държавен фонд „Земеделие“. В зависимост от хода на различните проучвания по множество сигнали във фонда, може би предстоят допълнителни изменения. Това каза шефът на Фонда Васил Грудев.
По думите му нито едно от уволненията не е целенасочено.

Грудев уволни четирима служители на Фонда


„Най-важното е работата да продължи по един прозрачен начин и тези „кърлежи“ в системата, както аз ги наричам, да бъдат отстранени от веригата на финансовите потоци между ДФЗ и самите бенефициенти“, категоричен е Грудев.


Той коментира, че се върви в посока изчистване имиджа на Фонда.


„Процесът е постоянен. Надявам се най-вече стартирането на самия процес по изчистване на публичния образ на ДФЗ, да не възпрепятства нормалната и спокойна работа на всички колеги. Едва ли би могло това да се случи в рамките на една седмица. Нека да си поговорим отново след 3 месеца“, отсече шефът на Фонда.