Липсва нужда да се променя методологията за подпомагане по Общата селкостопанска политика (ОСП) – около това становище се обединиха говедовъди в месодайно направление, представителите на Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България (АРМПГБ) и Браншова камара за месодайно животновъдство (БКМЖ).

След скандала със ставките за животновъдство: Министерството на земеделието дава отговори

Темата бе обсъдена на извънредна среща на членове на двете фермерски организации в Стара Зарагора на 28 ноември, на която присъстваха и земеделският зам.-министър Крум Неделков, директор на Дирекция „Животновъдство“ – Деница Динчева, и главен експерт в същата дирекция – Полина Марина.

Повод за проведената дискусия и разяснения от страна на Министерството на земеделието (МЗм) бяха примерните ставки за животновъди, заложени в Стратегическия план за следващите пет години, и протестните писма на други браншови организации в сектора.

От двете месодайни асоциации припомнят, че входираният в ЕК Стратегически план бе изготвен след дълга дискусия и 23 заседания на Тематичната работна група. Заинтересованите страни имаха възможност да направят своите коментари, като не всички от тях са отразени в проектоплана, признават от бранша, но:

„Считаме, че би било излагане на необоснован риск искането за преразглеждане на Стратегическия план и евентуално проваляне на Кампания 2023 за директните плащания. Би било разумно всякакъв вид актуализации да бъдат обсъждани след приключване на заявяването по Кампания 2023 на базата на детайлен анализ на получените данни и широк публичен дебат с всички заинтересовани организации“, посочват говедовъдите месодайно направление в свое писмо до ресорния министър.

Междувременно, позовавайки се на правилата на ЕК за одобрение на Стратегическите планове, служебното ръководство на МЗм обяви, че не може да прави промени към настоящия момент относно определените ставки. За сметка на това вече се подготвя Първо изменение на Стратегическия план на България през 2023 г.

Това изменение ще се базира на изготвени от МЗм технологични карти, които ще имат нова методика за определяне на ставките за различните видове животни, и ще бъдат обсъдени с членовете на Консултативния съвет по животновъдство, преди да бъдат внесени в Брюксел.

За да не стоят безучастни, членове на фейсбук групата „Месодайно говедовъдство“, част от които са представители и на двете асоциации, подеха инициативата да изготвят предложение за технологична карта за месодайни говеда, която ще бъде подложена на дискусия с бранша. Като примерни разходи могат да бъдат включени:

- Разходи за устойчиво използване на ресурсите и практики от кръгова икономика (ротационна паша и т.н.);
- разходи по ремонт на стадото (високи);
- разходи от загуби на животни вследствие на хищници;
- високи транспортни разходи на фуражи за високопланински стада;
- високи разходи по поилки, сонди и т.н. за екстензивно отглеждане;
- висока поддръжка на електропастир и линия;
- високи наеми на слаби и неподдържани пасища;
- разходи за телеугоителни стопанства;
- заплати, енергоносители, фуражи, обезпаразитяване

„Призовавам всички колеги да вземат активно участие с предложения за разходи по издръжката на едно стопанство като нашите. Изготвянето на технологична карта е изключително важно за следващия програмен период. За да не слушаме повече изрази като „къде спахте”, нека бъдем активни навреме!“, призовава администраторът на групата. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg