Сортова структура и технология на отглеждане при някои зеленчукови култури. Това е темата на семинарът, който ще се проведе на 16 ноември в Русе.
 
 
Събитието се организира от Националната служба за съвети в земеделието и Аграрния университет в Пловдив. Семинарът е подходящ за зеленчукопроизводители и е безплатен.
 
На семинара доц. д-р Димка Хайтова, Аграрен университет - Пловдив ще запознае гостите със съвременните технологии и актуални въпроси при отглеждане на някои зеленчукови култури, както и с основните моменти при торене на  зеленчуковите култури.
 
Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - Русе ще разяснят на аудиторията различните възможности за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г.
 
Събитието ще се проведе на пл. "Свобода" 6, зала „Свети Георги“, (сградата на Областна администрация - Русе).