Заседание на Съвета на земеделските министри на Европейския съюз ще се проведе на 13 юли в Брюксел. На предстоящото заседание Люксембургското председателство ще представи своята работна програма в областта на земеделието и рибарството, съобщават от Правителствената информационна служба.
 
Очаква се Европейската комисия да представи актуалното състояние по две законодателни предложения, а именно – предложението за промяна в регламента на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения, както и на регламента за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти.
 
Комисията също така ще представи предложение за регламент по отношение на възможността на държавите-членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своя територия, както и Съобщение на Комисията за преглед на процеса на вземане на решения относно генетично модифицираните организми. На тази база министрите ще проведат обмен на мнения.
 
Предвижда се Съветът да проведе дискусия и във връзка с развитието на пазарите на селскостопански продукти, въз основа на предоставена от Комисията информация, в контекста на удължаването на руската забрана за внос до 5 август 2016 г.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!