С прилагането на Плана за възстановяване и устойчивост ще предоставим на фермерите нови възможности за допълнително грантово подпомагане за инвестиции в дигитални технологии  и по-зелени инвестиции в стопанствата им. Това каза във вторник заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева по време на  откриването на форум: "ESG и Агросекторът в България. Предизвикателство или възможност?".  

 

Основният въпрос, който всички органи на управление и земеделските производители следва да си поставят, е по какъв начин българското производство може да бъде икономическо устойчиво, като същевременно спазва високи екологични стандарти, осигурява справедлива добавена стойност и доходи по цялата верига на стойността, стана ясно от думите на Георгиева. 

Таня Георгиева: Важно е да знаем по какъв начин ние комуникираме не само предизвикателствата, но и самите възможности, които агрохранителната верига би извлякла от тази трансформация. Трябва да се стремим към прозрачност и проследимост на продуктите, които нашите потребители консумират и възможност за избор на онези продукти и услуги в сектор „Земеделие“, за които има ясна информация на какви стандарти отговарят и дали са положени грижи към околната среда, към служителите и работниците и към начина на управление на производството


Според нея в този контекст много е важно тясното сътрудничество и партньорство между различните участници по веригата - финансовите институции, технологичните компании, науката, както и знанията, свързани с информираността на фермерите и предприемачите. 

„В Стратегическия план са заложени интервенции и има достатъчно  допълнителни и надграждащи инструменти на разположение, които подкрепят фермерите за трансформацията, както и за въвеждането на иновации, сподели още Георгиева пред участниците във форума.