Осигуряване на земеползването, осигуряване на достъп до ресурси за планински семейни ферми и подобряване на базисната инфраструктура в планинските региони са сред най-важните решения за подобряване на поминъка и продоволствената сигурност на планинските и равнинните съобщества, се посочва в последния доклад на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), публикуван вчера.

 

Около 40% от планинското население в страните в преход - около 300 милиона души - са в продоволствена несигурност, като половината от тях страдат от хроничен глад. Според новия доклад на ФАО, планинското земеделие и семейно селско стопанство са добра възможност за развитие на тези райони. "Докладът излиза в момент, когато се обсъжда програмата за развитие след 2015 г. Ние трябва да се гарантира, че въпросите, свързани с устойчивото развитие на планински райони, са адекватно отразени в Целите на ООН за устойчиво развитие и на програмата за развитие в периода след 2015 г.”, заяви Едуардо Рохас-Бриалес, помощник-генерален директор на ФАО.

 

И допълни, че акцент трябва да бъде поставен върху популяризирането на фермерите от планинските райони. „Днес семейното земеделие в планинските райони е в процес на бърза трансформация поради нарастването на населението, икономическата глобализация, разпространението на градския начин на живот и миграцията към градските райони. Това води до повишена уязвимост на планинските фермери към глобалните промени”, заяви още Рохас-Бриалес.

 

Той посочи, че 2014 г. е Международна година на семейните земеделски стопанства и това предоставя възможност да се съсредоточи вниманието върху предимствата и предизвикателствата на семейните земеделски стопанства в планинските райони. В разработените Стратегии за подпомагане на планинското земеделие е посочена необходимостта от насърчаване на устойчивото семейно селско стопанство в планинските райони, както и подобряването на достъпа до кредитиране е от решаващо значение и за планинските фермери.

 

Политиките за планинско семейно земеделие трябва да се насърчават от регионалните центрове и малките градове, които предоставят възможности за алтернативна заетост, стимулиране на местната икономика и намаляване на миграцията, се посочва още в доклада. Според експертите на ФАО в планинските райони има добра възможност за биологично земеделие, което трябва да се превърне в затворен цикъл на производство на качествени планински продукти.

 

Насърчаването на сътрудничеството и изпълнението на дейности, като например сдружения на селскостопанските производители и кооперации може да помогне за понижаването на бариерите за достъп до пазара, се посочва още в доклада на ФАО.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!