На заседание на Европарламента в края на декември 2019г. депутатите настояха за въвеждането на задължителни цели на ЕС за използването на пестициди и за забрана на производството, продажбата и използването на всички пестициди, основани на неоникотиноиди.

23 хил. дка с медоносни видове ще бъдат залесени през 2020 г. 

През последните години Европейският съюз интензивно отчита и търси решения на проблема с изчезващите видове опрашители, който поставя под заплаха екосистемите и икономиката.

Беше създадена и представена специална Инициатива на ЕС за защита на опрашителите през лятото на 2018г. В нея се наблягаше на биоразнообразието, изследванията и информираността като основни области за предприемане на действия.

На 18 декември 2019г. Европейският парламент с резолюция обяви тези мерки за недостатъчни за справяне с причините за проблема, които са свързани с измененията в климата, интензивното земеделие и загубата на естествени местообитания.

Броят на пчелите и на други насекоми опрашители намалява и това поставя под заплаха екосистемите и икономиката. Парламентът настоява за мерки по проблема.
Данните сочат, че популациите на пчели и на други насекоми са в упадък в Европа и в други части на света. 

Последният текст на Европарламентът за проблема с опрашителите се концентрира върху две основни линии:

1. Намаляване на употребата на пестициди

През април 2018 г. ЕС реши да ограничи използването на открити площи на три вида неоникотиноидни пестициди, след като бе доказано, че те причиняват сериозни рискове за пчелите. Някои страни обаче решиха да не прилагат ограниченията.
Сега депутатите настояват за по-строги мерки и цялостна забрана на неоникотиноидните пестициди.

„Трябва да обсъдим особено процедурата за одобряване на пестициди... Съществуват големи недостатъци в нея. Сега е моментът Комисията да предложи мерки“,

заяви Мартин Хойзлинг (Зелени/ЕСА, Германия), един от авторите на текста на резолюцията.

Пестицидите са посочени като вреден фактор в две направления. Веднъж като съдържащи отровни за опрашителите елементи, с което им нанасят директна вреда, втори път - като унищожители на растителни видове, важни за функционирането на опрашителите.

Депутатите призовават за разработване на нови видове пестициди, които са безвредни за пчелите и другите полезни насекоми.

2. Повече изследвания на опрашителите

Въпреки че съществуват достатъчно доказателства за проблемите, с които се сблъскват пчелите и другите насекоми, все още има много неясноти и мащабът на проблема е неизвестен.

Към момента около Около 10% от видовете пчели и пеперуди, които са основни опрашители се смятат за застрашени от изчезване в Европа.
За да бъдат събрани повече данни, депутатите настояват за повече средства за изследвания и наблюдение на видовете опрашители в ЕС. 

В селскостопанския сектор проблемът е най-сериозен, защото 84% от селскостопанските култури зависят изцяло или частично от насекомите за производството на семена.

Опрашването от насекоми и други животни разширява разнообразието и качеството на плодовете, зеленчуците и други култури.

По експертни оценки между 5% и 8% от световното производство на култури е пряко свързано с опрашването от животни.

В ЕС селскостопанската продукция, свързана с опрашването от насекоми, се оценява на 15 млрд. евро годишно.

Икономическите заплахи от изчезващите или намалени популации опрашители са сериозни за Европа и света, тък като опрашителите имат ключово значение за наличието на храни, биоразнообразието, създаването на лекарства, биогорива, платове, строителни материали...