23 хил. дка ще бъдат залесени само с медоносни видове, съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Предвижда се също забрана за използване на продукти за растителна защита със знак SPe8, който означава „опасни за пчели“ през светлата част на денонощието, припомни още тя.

Предложение на ЕК: Пчеларите да получат 180 млн. евро за три години

„Има публикуван списък на разрешените за употреба инсектициди, където в отделна колона със знак SPe8 са означени, всички опасни за пчелите продукти, които изискват и допълнително внимание при употреба“, уточни Танева. 

Списъкът се намира на сайта на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).

Земеделският министър каза още, че са предприети стъпки за по-лесна регистрация на биопестицидите и всички щадящи пчелите продукти за растителна защита, тъй като стандартната процедурата по регистрация на нов продукт е дълга и скъпа.

„От 15 март 2020 г., в областните дирекции на БАБХ ще има дежурни инспектори, включително в почивните дни, които ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани третирания с продукти за растителна защита. Предприети са мерки по създаване на електронна платформа за оповестяване на предстоящи третирания на земеделските площи с продукти за растителна защита“, подчерта Десислава Танева.

Има оборудвана държавна лаборатория, в която да се изследват проби от умрели пчели за наличие на остатъци от пестициди.

През 2019 г. пчеларите са получили 20% повече средства за подпомагане от държавата в сравнение с предходната 2018 г.  През 2019 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчели, беше предоставено трикратно подпомагане под формата на държавна помощ от типа de minimis, като бяха осигурени финансови средства в размер на общо 8,600 млн. лв.

За изпълнението на Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е определен общ бюджет за трите години от прилагането ѝ в размер на 19,2 млн. лева, който надвишава с 35% този за предходния тригодишен период, допълни още министърът.