Европейските избори през месец май ще бъдат особено важни за земеделските стопани. На тях можем да гласуваме за нашето бъдеще, коментира Йоахим Руквид, президент на Асоциацията на германските и европейските фермери, цитиран от Euroactiv.
 
Неговата организация е член на Копа-Коджека, която обединява различни земеделски производители и кооперации на Европейския съюз (ЕС). В свое изявление по повод на наближаващите избори ръководството на Копа-Коджека припомня своите искания за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП).
 
На първо място, Копа-Коджека призовава ЕС да запази бюджета на ОСП, който се очаква да бъде съкратен с 5% през следващия програмен период след 2021 г. Земеделските производители обаче се опасяват, че действителните съкращения ще бъдат много по-осезаеми, включително и в Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
Специално внимание се обръща и на младите фермери, които да бъдат привлечени към живота на село чрез повече инвестиции в биоикономиката, научни изследвания и иновации. „Настоящите мерки в ОСП, насочени към стимулиране на младите, не са много ефективни“, се твърди в изявлението.
 
Фермерите настояват за стабилна политическа рамка. „За да се развие селскостопанският сектор, той трябва да разчита на подкрепата на европейските институции и националните правителства“, убеден е Пека Песонен, генерален секретар на организацията.
 
Земеделските производители подкрепят премахването на тарифите за минерални торове извън ЕС. По отношение на пестицидите те призовават за нови алтернативи на препаратите за растителна защита, отстранени от пазара, за да може да се гарантира конкурентоспособността на европейската продукция.
 
Членовете на Копа-Коджека са доста оптимистично настроени към политиките за опазване на климата. „Съществуващите правила обаче, финансирани по втори стълб на ОСП, се възприемат като строги и голяма част от средствата все още подпомагат промишлени стопанства, а не малки стопанства и биологични ферми“, убедени са европейските земеделци.
 
 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg