Има няколко нови момента в 3-годишния период на Пчеларската програма, които са по-добри за стопаните, коментира земеделският министър Десислава Танева по време на международна конференция в Брюксел по проблемите на сектора.

Пчелари настояват и за директно, и за обвързано подпомагане

„Възможностите за организиране на пазари и изложения за представяне на българския мед са разписани в мярка А „Техническа помощ“. Целта е да се скъси веригата на доставки. Изложенията ще се организират от пчеларските сдружения, което ще засили тяхната роля и място“, разясни ресорният министър.

Друга новост по мярка „В“ от Програмата е поемането на разходите за преместване на пчелните кошери. 

„Това ще доведе до ефективно използване на пчелната паша и запазване на разнообразието от растителни видове. Финансиране за лабораторни изследвания, по отношение на хранителната стойност и чистотата на меда, ще се извършва по мярка „Г“ от Програмата“, обясни министър Танева. 

Тя допълни, че в момента тече процедура по акредитация на оборудвана лаборатория за доказване на отравяния на пчелните семейства при растителнозащитни мероприятия. Догодина по Програмата за развитие на селските райони ще бъде отворен прием за залесяване с медоносни култури.

Министър Танева: „Националната пчеларска програма ще е с по-висок бюджет в размер на 6,4 млн. лева годишно.“

През следващата година Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) трябва да е довършила работата си по създаване на електронна система, която да функционира ефективно и да уведомява за пръсканията. 

Министърът на земеделието подчерта, че е изключително важно да се мотивира използването на препарати за растителна защита, които щадят околната среда и са безопасни за пчелите. 

„Процедурите са трудни и трябва да търсим начин, по който да облекчим достъпа на такива препарати и активни вещества до българския пазар“, каза още Танева. 

Тя обясни, че в ЕС има 17 разрешени за употреба препарати, а в България са 3. 

„Употребата на всички трябва да се разрешава автоматично за всяка страна членка на ЕС независимо от интереса на производителя. Такава промяна в Регламента би се отразила положително за сектор „Пчеларство“ и ние ще я инициираме“, допълни земеделският министър. 

По отношение на дебата за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) министърът заяви, че той е с висока зелена амбициозна цел. 

„През настоящия програмен период получихме нотификация за разработването на мярка за пашуване на пчелите, която не можем да реализираме, защото сме на финала на прилагане на Програмата. Можем да мислим за прилагането й в обхвата на Националния стратегически план“, допълни министър Танева.