Европейската комисия окончателно забрани употребата на фунгицида тирам – тетраметилтиурамдисулфид, на цялата територия на Европейския съюз. Препарати с това активно вещество в момента се предлагат и в България.
 
 
Решението за забраната е публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз и влиза в сила на 30 октомври тази година.
Забранява се също използването на препарати, съдържащи тирам, за обработката на посевен материал. Причината е, че третираните семена може да бъдат погълнати от птици или диви бозайници, а химикалът представлява опасност за тях, пише news.agropages.com.
 
Брюксел препоръчва на държавите членки да отнемат разрешителните на препаратите за растителна защита, които съдържат активното вещество тирам, не по-късно от 30 януари 2019 г.
 
През юли тази година Апелативният комитет гласува да не се подновява разрешителното на фунгицида, а на 9 октомври Европейската комисия прие съответното решение. На 10 октомври то беше публикувано в Официалния вестник на ЕС, който се издава и на български език.