На неформалното заседание на Съвета по околна среда в Хелзинки министрите  се фокусираха върху климата и загубата на биоразнообразие. 

Горещото време удари френските винари

По време на събитието те подчертаха необходимостта Европейският съюз (ЕС) да има водеща роля при справянето с изменението на климата. 

Финландското председателство заяви, че срещата се е фокусирала и върху загубата на биоразнообразие и кръговата икономика.

Финландия: Стремим се да използваме 6-месечния си мандат за постигане на общо разбиране за дългосрочната стратегия на ЕС за климата. 

Според министъра на околната среда и изменението на климата на Финландия Криста Микконен, бъдещето на Европа зависи от способността  да се намери решения на тези предизвикателства,  като ЕС трябва да постави амбициозни цели за климата и конкретни цели за спиране на загубата на биоразнообразие. Тя призова министрите за  ясна визия за бъдещето, за да могат да се вземат ключови решения за икономическите реформи през следващите няколко години. 

Хелзинки също така планира да работи по подготовката на позициите на ЕС за Конференцията на ООН за изменението на климата.

Събитието ще се проведе на 19-20 ноември 2020 г. Според Микконен дискусията на министрите е подчертала необходимостта от ускоряване и подобряване на  работа за спиране на загубата на биоразнообразие.

В изявлението заяви, че министрите ще подновят дискусиите за спиране на загубата на биологично разнообразие в бъдещите Съвети по околна среда на 4 октомври в Люксембург и на 19 декември в Брюксел. Неформална дискусия ще се проведе на основата на документ относно изменението на климата. С него ще се призовават министрите да разгледат начина, по който ЕС може най-добре да допринесе за успеха на срещата на върха по въпросите на климата на ООН 2019, на 23 септември в Ню Йорк и как настоящият импулс може да се превърне в ефективни действия на световно равнище. 

Освен това ще се обсъди и документ за биоразнообразието, който задава въпроса как може да се определи целта и каква трябва да бъде тя за 2020 г., както и какъв принос би трябвало да направи ЕС.