В Комисията по околна среда на Европейския парламент в сряда беше гласувано предложението за промяна в Директивата за индустриалните отпадъци.

Според него животновъдните стопанства ще се наредят до големите промишлени замърсители на въздуха, ако надвишават следните прагове - 200 ЖЕ за свине и птици, 300 ЖЕ за говеда и 250 ЖЕ за смесени ферми от изброените три вида животни с изключение на екстензивните ферми 2ЖЕ/хектар. 

Гласувайте: Планирате ли инвестиции в стопанството си през тази година?

„Голяма част от фермите в България ще попаднат под ударите на директивата и изискването за комплексно разрешително. И досега има изисквания, но при 2 000 угоени прасета и 750 майки, но ограничението за 200 животински единици (ЖЕ) е драстично ниско и доста притеснително“, коментира за Агри.БГ Димитър Михайлов, изпълнителен директор на Асоциацията на свиневъдите в България. 

Депутатите в земеделската комисия на Европейския парламент гласуваха преди време против вдигането на праговете. По предварителни разчети излиза, че 65% от европейското свиневъдство ще попадне под ударите на тази директива, което е скандално. 

Преди Европейския парламент да може да започне тристранните преговори със страните членки и Европейската комисия, парламентаристите трябва да постигнат съгласие по окончателната си позиция. 

“Животинска единица”(ЖЕ) е условна единица за приравняване на броя на животните на единица фуражна площ, използвана за изхранването им. 
Свине с живо тегло над 100 кг са 0,20 ЖЕ, а другите прасета – 0,15 ЖЕ. 

 

През юли ЕП планира да гласува промените в Директивата за индустриалните емисии на пленарно заседание. Водещата Комисия е по околна среда където настроенията по принцип са „ултра зелени“. Засега ситуацията е непредсказуема за крайното решение.

След приемането на промените държавите-членки трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че Директивата не се заобикаля. 

У нас собствениците на малки и средни свинеферми ще трябва да направят допълнителни минимални инвестиции в размер на 50 000 – 60 000 лева в инсталации за очистване на въздуха и водите, за да отговорят на новите изисквания.

„По разчети на аграрното министерство под ударите на новото изискване ще попаднат 94% от свиневъдните стопанства. Това ще доведе до затварянето им, другата възможност е някои обекти да се обединят, което обаче съвсем не е опция за нашата страна. По-скоро малките и средните свинеферми може да изчезнат“, прогнозира експертът. 

При скромното родно производство това неизбежно ще доведе до покачване на цената на свинското месо. Заради икономическата обстановка има намаление на производството в целия Европейски съюз. Опасенията на Михайлов са, че вносът ще стане прекалено скъп и няма да можем да осигурим собствената си продоволствена сигурност.