"Продължаваме интензивно да се борим срещу промяната на Директивата за промишлените емисии в животновъдството, тъй като по-ниските прагове биха засегнали над 60% от свинефермите в Европа и над 90% от тези у нас.

Има надежда за успех”, коментира пред Агри.БГ Димитър Михайлов, изпълнителен директор на Асоциацията на свиневъдите в България след последния Съвет по околна среда под шведско председателство и позицията на Сopa-Сogeca по темата.

През 2023 г.: По-малко свинско, телешко и агнешко месо, само при пилешкото засега няма спад

В първоначално предложения вариант през април 2022 г. на Европейската комисия имаше изискване за производството – при над 150 животински единици (ЖЕ) да се мине към комплексни разрешителни и вероятно да се въведат такси за замърсяване с емисии. Това предизвика разгорещени дебати и възражения, като доведе до очевидно разколебаване на европейско ниво. Последно Съветът по околна среда предложи нови прагове от 350 ЖЕ за говеда, свине и смесени ферми и 280 ЖЕ за домашни птици. 

„Приемаме това като стъпка в правилната посока, но продължаваме да искаме цялостно отпадане на промените и оставане на предишните нива на праговете - 2000 свине над 30 кг и 750 свине майки. Считаме, че е абсурдно животновъдните ферми да се приравняват до нивата на замърсяване на промишленото производство например. Ако Европа тръгне в тази посока, се обрича на сериозна зависимост от хранителен внос, което е риск за продоволствената сигурност на Съюза”, категоричен е Михайлов.

Съща позиция защитава Сopa-Сogeca. В последния си коментар по темата от организацията заявяват, че постигнатият от държавите членки компромис далеч не е достатъчен и оставя много сиви зони

„Най-малкото разгорещените дебати около преговорите внесоха яснота по един въпрос: праговият подход, предложен първоначално от Европейската комисия, е предимно политически, наказателен и ще има неочаквани последици, когато се прилага във фермата…

Съветът по околна среда не е изяснил напълно своята позиция по критични точки, което ще я превърне в административно главоболие, ако бъде приета като такава. Това е особено случаят с поддържането на правилото за агрегиране, което включва неясни концепции за „близки един до друг“ и „ангажирани в икономическа или правна връзка“, застрашаващи бизнес модела на кооперациите. 

Подобни опасения се отнасят и до елементите на текста за обществен контрол. Позицията на Съвета по околна среда поддържа възможността за разкриване на поверителна бизнес информация за системи за управление на околната среда, което основно би направило публична личната информация за фермерите и техните семейства, пише в прессъобщение на организацията.

Вече стана ясно, че цифрите в подкрепа на оценката на въздействието, която даде на Европейската комисия легитимност за предложения праг, почиват на стари данни от 2016 г. Сега Комисията разполага с данни от 2020 г., които противоречат на първоначално дадения процент на фермите, обхванати от Директивата за промишлените емисии.

Според тях процентът на засегнати стопанства се увеличава по следния начин: домашните птици - от 15% на 58% от фермите в ЕС; свинеферми - от 18% на 61%