Растителната защита е кръйъгълен камък за цялата земеделска дейност и съвременното земеделие в ЕС, независимо от метода на производство. Във връзка с последните събития в областта на ожесточаването на регулацията на пестициди в ЕС възникна очевидна потребност от кардинално реформиране на отрасъла продукти за растителна защита, пише hortidaily.com. 

Тече прием на заявления за контрол на вредители по трайните насаждения

Преди дни с цел осигуряване на устойчива защита на културите фермерската асоциация COPA-COGECA и асоциацията IBMA, занимаваща се в сферата на биоконтрола, заедно с представител на Министерство на земеделието на Холандия организираха симпозиум високо ниво в Европейския парламент (ЕП), на който темата бе обсъдена. 

Гостите на събитието имаха възможност да чуят и да обсъдят най-добрите начини за прилагане на принципите на Интегрирана борба с вредителите (IPM), базирани на устойчиви методи на правене на земеделие

Ани Шрайер-Перик, член на Европарламента, подчерта, че продуктите за растителна защита от биологичен произход с ниско ниво на риск са важна и неизменна част от инструментариума на фермерите в областта на съвременния контрол над вредителите и здравето на културите. 

ЕС може да стане лидер на световния пазар на иновативни биопрепарати. Не спирайте да ги разработвате и внедрявате, каза Шрайер-Перик. 

Павел Пок, също от ЕП, добави, че "ЕП и всички заинтересовани страни са съгласни с необходимостта за незабавен ускорен преход към биопродукти за растителна защита с ниско ниво на риск. Европейската комисия е длъжна да стимулира този процес. От страна на ЕП съществува положителна междупартийна подкрепа, а също така плодотворно сътрудничество между комитетите ENVI и AGRI. Надявам се, че скоро ще видим положителни стъпки към осигуряването на най-добрата среда за бъдещото развитие на по-устойчива растителна защита“. 

Дойде време за голям и решителен повратен момент в обработката на земята за селско стопанство, каза на свой ред Иван Яковчич, член на ЕП. 

Начинът, по който са се обработвали земеделските земи през последните десетилетия, изтощи ресурсите й. Поради това са необходими нови правила и нова политика! Надявам се, че европейските институции, заинтересованите компании и фермери ще осъзнаят необходимостта от сътрудничество и създаването на синергия, която ще разкрие още един аспект на използването на земята в близките десетилетия по съвършено нов начин, смята Яковчич. 

Главният секретар на COPA-COGECA Пека Песонен подчерта важността на събитието, отбелязвайки, че „европейските фермери са пазители на земята и са готови да продължат да инвестират в по-нататъшното подобрение на устойчивостта в този сектор. За  съжаление, въпреки интереса на фермерите в ЕС към използването на продукти за растителна защита с ниско ниво на риск, количеството на тези продукти е недостатъчно. За фермерите е много важно да продължава инвестирането в нови и безопасни продукти, адаптирани за земеделската система в ЕС“.