Цените на кравето мляко през тази година вероятно ще останат на нивата около 0.57-0.58 лв./л, докато през миналата те бяха средно 0.59 лв./л.
 
 
Очакванията за минимален спад на изкупните цени у нас са част от прогнозата на Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) на Института по аграрна икономика.
 
Броят на млечните крави в България се очаква да бъде през тази година приблизително 275 хиляди. Това е с около 1% повече, отколкото през 2016 г. Производството на краве мляко може да се увеличи до 1.1 млн. т, посочва още месечният бюлетин на CAPA.
 
Причините за това са по-високите цени на млякото, регистрирани през миналата година, както и лекото подобрение в продуктивността.
 
 
Около 73% от кравите В България се отглеждат в приблизително 3 450 стопанства с над 20 животни, отбелязват анализаторите.
Очаква се изкупеното краве мляко от мандрите да остане на нивата, отчетени през 2017 г., или приблизително 570 хил. т. 
 
В овцевъдството броят на млечните овце, според предвиждания на САРА, ще бъде през тази година 1,03 милиона, а произведеното мляко - около 85 хил. т. Средните изкупни цени на овчето мляко се очаква да бъдат около 1.40 лв./л.
 
С влизането в действие на модул „Мляко“ към информационната система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се очаква да завърши процеса по оптимизация на контрола на качеството на суровото мляко, за който България е поела ангажимент пред ЕК. Притеснение буди малкият брой на хората, преминали обучение за пробовземачи - към края на януари те са само 700 души.
 
 
Това, което превърна 2017 г. в сравнително успешна за млечния сектор, беше силното търсене в световен мащаб, което се дължеше и на силната световна икономика, отбелязва анализът. В момента нивата на безработица в света са под 5%. Световните борсови индекси отбелязаха през 2017 г. небивали постижения, доходите на населението ръстът, което позволи, въпреки увеличеното предлагане на мляко през 2017 г. в сравнение с 2016 г., цените да бъдат с около 10-15% по-високи.
 
 
Ако няма по-голямо поевтиняване на долара и ако природните условия не се усложнят в посока на засушаване или други крайности, вероятно суровото мляко в ЕС ще остане средно по 0.32-0.33 евро/кг. Ако обаче долар поевтинее и ЕС продължи да губи позиции, средните изкупни цени може да слязат още до 0.31-0.32 евро/л.
 
В края на януари цената на маслото за Съюза е достигнала своя минимум. На последните два търга през февруари се наблюдава повишение, което вероятно е сигнал за обръщане на тенденцията. Цената на обезмасленото сухо мляко в ЕС продължава да намалява, вероятно повлияна от натрупаните запаси от около 400 хил. т.
 
Според доклад на ЕК се очаква увеличение на обема изкупено мляко през 2018 г. с повече от 1% поради възстановяване на производството във Франция и Германия и повишаване на средния добив от крава. За маслото се очаква стабилно търсене през годината.
 
 
Според САРА, съществуват няколко причини за значителните разлики в цените на кашкавала и маслото на българския пазар и пазара на ЕС-28. Едната е, че българските цени са с включен ДДС. Факт е също, че има разлика при дистрибутирането и отчитането на продукцията.
 
Търговците, обхванати в системата на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), са основно търговци на едро, докато в ЕС данните са от преработвателите. Съществува и разлика, както в състава на сравняваните продукти сирене „Чедър“ и кашкавал „Витоша“, така и в обемите, които се търгуват. 
 
 
Налице е значителна разлика в мащаба и ефективността на производството между българските преработватели и конкурентите им от ЕС. Освен това, веригата на стойността в България е по-къса и недоразвита, като предприятията от Западна Европа успяват да оползотворят по-пълноценно протеина и мазнините, произвеждайки разширен асортимент продукти.