Има множество причини, които правят имиджът на агроекологичните схеми за земи с висока природна стойност проблемен. Това стана ясно по време на уебинар на тема: „Научени  уроци от 14 години подпомагане на земеделски системи с ВПС - предизвикателства и препоръки". Организатор на събитието е Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП).

Агроекологичните схеми започват да се прилагат още с първия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2007-2013 г. Още оттогава и започват проблемите по мярката. 

Експертът от СТЕП Янка Казакова изнесе интересна презентация с данни. От нея става ясно, че например в периода 2007-2013 г. заложените цели са за подпомагане на 110 000 ха по всички агроекологични мерки, а реално подпомогнатите площи са едва 68 500 хил. на 960 бенефициента. Във втория програмен период 2014-2020 г. амбицията за подпомагане на площите е дори още по-голяма - 113 000 ха за всички агроекологични мерки. Тогава пък имаме свръх преминаване на целта с подпомагане на 165 399 ха на 1985 бенефициента. 

Интересно е да се види, че за следващия програмен период 2021-2027 г. целите ни са по всички агроекологични мерки да подпомогнем едва 25 587 ха.

При мярка Натура 2000 пък виждаме нещо съвсем различно - свръх постигане на целите и в двата програмни периода. 

 

“Имаме нисък дял на прилагане на подкрепените площи, нисък дял на земеделски производители, които са подкрепени с тях и за съжаление високите санкции, които бяха прилагани особено през първия период на ПРСР, създадоха този проблемен имидж на мярката. А той пък ми се струва , че продължава да си ходи с нея, въпреки че все повече животновъди осъзнават ползите от това да имат земи с висока природна стойност.

Същевременно мярката за Натура 2000 именно заради високия дял на площите, които са подпомогнати и големия брой на бенефициентите ,има изключително благоприятен имидж. И от гледна точка на администрацията и от гледна точка на земеделските производители”, обясни Казакова.

По думите й обаче и при двете схеми ние не знаем какви са реалните ефекти на природната стойност за тези земи, което остава проблем.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg