Европейската комисия (ЕК) актуализира вносните мита за Европейския съюз (ЕС) на царевицата и още две зърнени култури - сорго и ръж, до 5,27 евро за тон. Свръхпредлагането на културите и понижените им цени на световните пазари задействаха автоматичния механизъм за преизчисление на митата. Докато за останалите зърнени култури, като пшеницата, те се задържат на нулева ставка, то за царевицата, соргото и ръжта изчисленията налагат въвеждането на положителна стойност на облога при вноса им. 

Пазар на зърно: Сътресения и несигурност по борсите

Промяната цели защита на производителите от общността при настоящите пазарни условия. Вносното мито на трите зърнени култури се изчислява според разликата между европейската референтна цена и световния показател - цената на царевицата от САЩ, с включени разходи, застраховка и транспорт на пристанището на Ротердам.

Цената на царевицата в САЩ падна значително вследствие на колапса на петролните цени, който, от своя страна, води до спад в търсенето на биоетанола. Биотеналът, който се произвежда основно от царевица, служи най-често като добавка към петролните горива и затова корелацията между търсенето на двете стоки е положителна.

В добавка се очаква и рекордна реколта на царевица за 2020/2021 г. на световно ниво. Заради спада на цената на петрола намаляват и транспортните разходи. Комбинацията от тези ефекти доведе до намаление на цената на щатската царевица на пристанището в Ротердам от 162,24 евро/тон година назад до 149,84 евро/тон сега.

ЕС прилага обвързани мита за всички зърнени култури съгласно Общото споразумение за митата и търговията. За някои зърнени култури обаче прилаганите тарифи са различни от обвързаните. Системата произлиза от споразумение между САЩ и ЕС от 1992 г. и включва определяне на митата на базата на индивидуални световни референтни цени на някои зърнени култури. Този механизъм се задейства автоматично при реализирана определена разлика.

От 1 юли 2011 г. представителната вносна цена на соргото и ръжта, с включени разходи, застраховка и транспорт е равна на представителната вносна цена на царевицата. След тази дата вносните мита за сорго и ръж са равни на вносните мита на царевицата. 

От 3 март 2018 г. тези мита са с нулева ставка за тон, като преди това - между август 2017 г. и март 2018 г., се задържаха на 5 до 10 евро/тон. В момента са фиксирани на 5,27 евро/тон до евентуална нова автоматична прекалкулация.

Индивидуалните тарифни квоти не са засегнати от тази мярка.