Европейската комисия (ЕК) търси алтернативни логистични маршрути за осигуряване на т.нар. „коридори на солидарността”, по които Украйна да изнася селскостопанската си продукция и да внася стоките, от които се нуждае - от хуманитарна помощ до фуражи и торове, съобщават от Комисията.

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

В рамките на по-малко от три месеца 20 милиона тона зърно трябва да напуснат Украйна, използвайки инфраструктурата на ЕС. Това е огромно предизвикателство, така че е от съществено значение да се координират и оптимизират логистичните вериги, да се създадат нови маршрути и да се избегнат затрудненията, доколкото е възможно”, заяви европейският комисар по въпросите на транспорта Адина Вълян.

Междувременно хиляди вагони и камиони чакат в Украйна да бъдат освободени и да преминат границата. Понастоящем това отнема средно 16 дни, като на някои пропускателни пункта — до 30 дни. 

В украинските силози все още се съхранява зърно, готово за износ. Едно от предизвикателствата е различната ширина на междурелсието. Украинските вагони не са съвместими с по-голямата част от железопътната мрежа на ЕС, така че повечето стоки трябва да бъдат прехвърлени на камиони или вагони, които отговарят на стандартното междурелсие на ЕС. Този процес отнема много време, а съоръженията за тази цел по границите са ограничени.

За да се преодолеят пречките и да се създадат „коридори на солидарността“, Комисията ще работи по следните приоритетни действия в краткосрочен план:
  • Допълнителен товарен подвижен състав, плавателни съдове и камиони. Комисията призовава участниците на пазара на ЕС спешно да предоставят допълнителни превозни средства. С цел да се отговори на търсенето и предлагането и да се установят съответните контакти, Комисията ще създаде логистична платформа за намиране на партньори и ще поиска от държавите членки да определят специални звена за контакт;
  • Капацитет на транспортните мрежи и терминалите за прехвърляне на товара. Украинските пратки следва да се ползват с предимство и управителите на инфраструктурата да предоставят железопътни слотове за този износ. Комисията призовава участниците на пазара спешно да прехвърлят подвижни товарачи за зърно към съответните гранични терминали. Споразумението с Украйна в областта на автомобилния транспорт ще премахне участъците със затруднения в транспорта. Комисията ще проучи и възможностите за допълнителни финансови гаранции, за да се насърчат транспортните оператори от ЕС да разрешават на превозните си средства да влизат в Украйна;
  • Митнически процедури и други проверки. Комисията настоятелно призовава националните органи да прилагат максимална гъвкавост и да осигурят подходящ персонал за ускоряване на процедурите на граничните контролно-пропускателни пунктове.
  • Складиране на стоки на територията на ЕС. ЕК ще направи оценка на наличния капацитет за съхранение в Съюза и в координация с държавите членки ще спомогне за осигуряването на по-голям капацитет за временно съхранение на украинския износ.