Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

Резултати