Европейската комисия ще съди Полша в Европейския съд заради неспазване на правилата на ЕС за наблюдение на отглежданите генно-модифицираните култури на територията на страната.

Днес Комисията взе решение да предприеме тази крачка заради неспазване от страна на Полша на общоприетите европейски правила за отглеждане на ГМО, посочват от Комисията.

Според Директива 2001/18/ЕО местата, на които се отглеждат ГМО култури, трябва да са ясно оповестени пред компетентните национални органи, да са вписани в регистър, предоставен от държавата-членка и да са публично известни. Този процес гарантира, че съответната информация се предоставя на разположение на обществеността; че се осъществява мониторинг на възможните влияния, които ГМО може да окаже на околната среда; позволява създаването на мерки за т.нар „съвместно съществуване“. Полша засега не успява да включи тези изисквания в националното си законодателство.

ГМО могат да се отглеждат в ЕС при условие, че те са получили разрешение за тази цел, и след като са преминали успешно оценка на рисковете за хората и животните, както и за околната среда, припомнят от Еврокомисията.

На 22 ноември 2012 г. Комисията изпрати мотивирано становище, в което настоя Полша да предприеме действия за преодоляване на недостатъците в прилагането на законодателството на ЕС по отношение на наблюдението при отглеждането на ГМО. Мерките, които страна е предприела към момента обаче, не са достатъчно адекватни, за да покрият европейското законодателство при отглеждането на генетично модифицирани култури.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!