Европейската комисия отчете увеличение на търговията със селскостопанска хранителна продукция от ЕС през април тази година. 
 
 
Обикновено в началото на второто тримесечие се наблюдава сезонен спад и сравнението между април и март 2018 г. не прави изключение. В същото време на годишна база европейската търговия с храни бележи  ръст от 3,7%, като износът се увеличава до 11,1 млрд. евро, а вносът спада с 2% до 9,6 млрд. евро.
 
„Това доведе до увеличение на месечния излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти до 1,5 млрд. евро или с 66% спрямо април 2017 г.“,  отбелязват от ЕК, като се позовават на последния месечен търговски доклад.
 
Значителни намаления са регистрирани при вноса на кюспе, непечено кафе, захар и палмово масло, докато вносът на тропически плодове, суров тютюн, нетропични плодове и говеждо месо е с най-голямо увеличение в стойността.
 
Забелязва се тенденция към намаляване на вноса на палмово масло в ЕС. Предишната година той е бил на стойност 179 млн. евро, докато за дванадесетте месеца до април тази година спада с 5,2% до 170 млн. евро. Все пак през април 2017 г. и април 2018 г. месечните доставки са на еднаква стойност – 12 млн. евро.
 
 
Най-голямо е увеличението на месечните стойности на износа през април тази година спрямо април 2017 г. за САЩ - с 64 млн. евро, Япония - с 59 млн. евро, Алжир - с 40 млн. евро, и Швейцария – с 37 млн. евро.
 
Експортът намалява най-много за Саудитска Арабия - с 92 млн. евро, Турция - с 71 млн. евро, и Обединените арабски емирства (ОАЕ) - с 38 млн. евро. По сектори най-голям е ръстът на износа на сурови кожи - 93 млн. евро, вино - 90 млн. евро, спиртни напитки - 62 млн. евро, и захар - 47 млн. евро.
 
В стойностно изражение най-силно намалява експортът на мляко на прах - с 54 млн. евро. Износът на плодове и цигари също спада, като съответно намалението е с 30 млн. евро и 27 млн. евро.
 
Вносът на селскостопански хранителни продукти в ЕС има увеличение през април тази година от Кот д'Ивоар (с 50 млн. евро), Чили (увеличение с 42 млн. евро) и Тунис (с 37 млн. евро). 
 
Стойността на вноса от Украйна, Индонезия, Австралия и Парагвай спадна най-много, съответно със 110 млн. евро, 74 млн. евро, 71 млн. евро и 67 млн. евро.