Нужна е прозрачност на веригата на доставки на храни, най-вече при полските култури, говеждото и телешко месо. Това е един от изводите, до които Европейската комисия (ЕК) достигна в свой доклад. Документът бе представен на 25 февруари, по време на конференция, организирана от ЕК.
 
 
Докладът разглежда нуждата от прозрачност на пазара за периода от 1 януари 2014 г. до средата на 2017 г. и отразява информация за национални органи за защита на конкуренцията, държави членки и частни.
 
Отбелязано е, че налице е загриженост относно прозрачността на селскостопанските пазари, но събирането и разпространението на твърде много и скъпо струваща информация  могат също да генерират проблеми. Водещи икономически анализатори, като Клод Менард от Центъра по икономика на Сорбоната, считат, че „прозрачността на пазара отдавна е основна грижа, когато става въпрос за квалифициране на ефективността на пазарите, пише ОДЗ-Кюстендил. В селското стопанство все по-сложните хранителни вериги и умножаването на свързаните с тях на междинните връзки, правят този въпрос изключително чувствителен“. 
 
При дискусиите относно нелоялните търговски практики  е изтъкнат „риска, че някои заинтересовани страни могат да получат неоправдани предимства от липсата на  прозрачност“. Повишаването на прозрачността ще се отрази на способността на операторите да планират инвестиции и да взимат производствени решения, както и на разработването на подходящи инструменти от страна на политиците.