Европейската комисия (ЕК) очаква през следващите години производството на пресни домати да намалее. През 2018 г. реколтата е достигнала общо 6,9 млн. тона. Очаква се до 2030 г. този обем да намалее до 6,7 млн. тона, сочи доклад на ЕС, разглеждащ развитието на агросектора от 2018 до 2030 г. Този документ показва още, че консумацията на домати ще намалее от 14,5 кг на човек до 13,6 кг, пише изданието fepex.es.

Брекзит без сделка: Ще останат ли магазините празни?

Въпреки лекото понижаване на обемите на производство, ЕК очаква средният добив да се увеличи, „благодарение на използването на изкуствена светлина в оранжериите и удължаването на сезона в най-важните страни-производители“. Традиционният летен сезон в северните страни вече е по-дълъг, а традиционният зимен сезон в южните страни е удължен до лятото.

През последните 10 години износът на пресни домати от ЕС е намалявал с 0,3% на годишна база. Основно това се дължи на ветото от страна на Русия, наложено от 2014 г. до днес. Очакванията гласят, че износът ще се увеличи с 200 000 тона до 2030 г.

ЕК прогнозира още, че вносът на домати, основно от Мароко и Турция, ще продължава да расте. Ще има ръст от 0,4% на година до 2030 г.

Според FEPEX, испанска федерация на асоциациите на производителите и износителите на плодове, зеленчуци, цветя и живи растения, прогнозата на ЕК относно доставките от Мароко и Турция е доста консервативна, тъй като не са взети предвид огромните разлики в регулациите по отношение на фитосанитарните изисквания.

Колкото до Брекзит, ЕК е изчислила, че Великобритания произвежда 0,5% от общия обем произведени домати в ЕС. Страната е нетен вносител на този продукт. Освен това е най-важният вносител на домати от ЕС. Делът й е 72% от износа на домати. Основните доставчици на Великобритания са Холандия и Испания.