Европейската комисия (ЕК) прие нови правила, които, след като бъдат приложени, ще намалят максималните нива на остатъци на два пестицида в храните. Това съобщиха от пресофиса на Европейския парламент (ЕП).

Нови заповеди на БАБХ: Без употреба на неоникотиноиди

Оценките на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) показват, че двата препарата, принадлежащи към групата на неоникотиноидните пестициди - клотианидин и тиаметоксам, представляват висок риск за пчелите и допринасят за глобалния спад на опрашителите. Поради тази причина употребата им на открито вече беше забранена в ЕС през 2018 г. Новите правила ще намалят съществуващите максимални нива на остатъци за тези вещества до най-ниското ниво. То пък може да бъде измерено с най-новите технологии. Те ще се прилагат за всички продукти, произведени в ЕС, но също и за вносни храни и фуражи.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакидес коментира темата.

„Когато става дума за употребата и риска от пестициди, ние винаги сме били наясно относно нашия ангажимент да защитаваме здравето на нашите граждани и околната среда. Тези действия, които също засягат вносните храни, се основават на нашето решение от 2018 г. да забраним употребата на открито за тези два неоникотиноида в рамките на ЕС, тъй като за първи път максималните нива на остатъци от пестициди ще бъдат намалени, за да се справим с намаляването на опрашителите и да защитим околната среда. Ние оставаме непоколебими в нашия ангажимент и амбициите на стратегията „От фермата до трапезата“ за преминаване към устойчиви хранителни системи и защита на опрашителите“, каза Кириакидес.

БАБХ: Направихме около 6 000 проверки за употреба на ПРЗ само за 2022 г.

Регламентът прилага на практика целите на ЕК, обявени в Зелената сделка и стратегията „От фермата до трапезата“, за вземане под внимание на екологичните аспекти при оценката на исканията за допустими отклонения при внос на пестицидни вещества, които вече не са одобрени в ЕС. Същевременно с това се спазват стандартите и задълженията на Световната търговска организация. Мерките ще се прилагат за вносни продукти от 2026 г. Като според ЕК периодът дотогава ще даде време на третите страни да се съобразят с новите правила.

Някои факти за неоникотиноидите

Неоникотиноидите са активни вещества, използвани в продуктите за растителна защита за борба с вредните насекоми, което означава, че са инсектициди;
Първият неоникотиноид беше одобрен в ЕС през 2005 г.;
Неоникотиноидите са системни пестициди. За разлика от контактните пестициди, които остават на повърхността на третираните части на растенията (например листа), системните пестициди се поемат от растението и се транспортират в цялото растение (листа, цветя, корени и стъбла, както прашец и нектар);
Неоникотиноидите са много по-токсични за безгръбначните, като насекоми, отколкото за бозайници, птици и други висши организми;
Неоникотиноидите засягат централната нервна система на насекомите, което води до евентуална парализа и смърт;
Те също често се прилагат и във ветеринарната индустрия за контрол на кърлежи и нашийници срещу бълхи за домашни любимци