Зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 17 февруари 2014 г. в Брюксел. По време на заседанието беше обсъдено обединяването на схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

 

Новата Схема за предоставяне на продукти в училищата обединява досегашните схеми „Училищен плод” и „Училищно мляко”, с цел изграждане на навици за здравословно хранене при децата и засилване на информираността им за земеделското производство. По схемата ще се доставят само пресни плодове и зеленчуци, и мляко за пиене, а не както досега и преработени продукти, което ще бъде придружено от образователни мерки, включващи информация за земеделското производство и продуктите от него.
Целият бюджет по схемата за ЕС е размер на 230 млн. евро за една година, от които за плодове и зеленчуци – 150 млн. евро и 80 млн. евро – за мляко.

 

„Напълно подкрепяме въвеждането на схемата за училищата чрез предлагане на пресни плодове и зеленчуци, и на мляко за пиене. Приветстваме възможността за прилагане на по-широк кръг образователни мерки, които ще развият у децата интерес към селското стопанство и селскостопанските продукти”, заяви зам.-министър Абазов в рамките на дискусията.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!