Европейската комисия (ЕК) обмисля въвеждането на таван за директните плащания и щателно преразглеждане на "зелената архитектура", като изключва национално съфинансиране на директната подкрепа по Първи стълб. Това се казва в доклад, озаглавен „Бъдещето на храните и селското стопанство“, съобщиха от Agrafacts.
 
 
Докладът от 21 страници, за който се твърди, че циркулира между Кабинетите на еврокомисарите тази седмица, ще бъде включен в окончателния вариант на комуникацията за политика в земеделието след 2020 г. Той ще бъде представен на 29 ноември. 
 
Оценката на въздействие предстои да бъде представена през пролетта на 2018 г., а законодателните предложения се очаква да бъдат внесени през втората половина на следващата година. Засега проектът не съдържа варианти за политика, но посочва "следващите стъпки в еволюцията на ОСП: модернизиране и опростяване, както и взаимодействие с други политики на ЕС. Всичко това по начин, който да посрещне широк спектър от спешни предизвикателства и да подчертае най-доброто от селскостопанския сектор на ЕС... със силен фокус върху резултатите". 
 
Във време на безпрецедентен натиск върху бюджета на ЕС и засилени резерви по отношение дела на ОСП, Комисията настоява за "по-балансирано разпределение на подпомагането", тъй като "директните плащания ще изпълнят своята мисия по-ефективно, ако бъдат опростени и по-добре насочени", се казва още в текста.
 
Сред редицата възможности за проучване, служителите на Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" разчитат на идеята за задължителен таван, като максималната сума за директни плащания на бенефициент варира между 60 000 и 100 000 евро. 
 
 
Авторите на документа предвиждат "засилена подкрепа за по-малките ферми, по-специално чрез преразпределително плащане", с "фокус върху онези, които зависят от земеделието за своето съществуване". Тези варианти са в съответствие с някои от идеите, изведени в Документа за размисъл за бъдещето на финансите на ЕС.
 
Преразглеждане на „зелената архитектура“: При преминаването към по-голямо опростяване, текущата "зелена архитектура" - кръстосаното съответствие, "зелените плащания" и доброволните агроекологични и климатични мерки, се очаква да бъде премахната, като "всички операции се интегрират в по-целенасочен, гъвкав и последователен подход". 
 
"Предоставянето на подпомагане на доходите на земеделските стопани ще бъде обусловено от предприемането от тяхна страна на екологични и климатични мерки, които ще станат основата за по-амбициозни доброволни практики. Новите условия ще се основават на прилагането на рационализиран набор от екологични и климатични условия", пише още в документа.
 
Проектотекстът съдържа концепцията за по-малко даващ предписания и по-опростен модел на предоставяне на плащания, при който държавите членки ще поемат по-голяма отговорност и ще бъдат подотчетни в по-голяма степен по отношение на това как постигат широките политически цели, договорени на ниво ЕС.