Една положителна проба за Африканска чума по свинете (АЧС) е регистрирана от началото на ловния сезон – 03.10.2020 г., в системата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за контрол и изследване на дивите прасета за Африканска чума по свинете (АЧС) - Модул „Лов”. Общо взетите проби от диви прасета от три осъществени ловни излета са 1089, съобщиха от БАБХ.

Кланиците продължават да плащат за дезинфекция срещу АЧС

От Агенцията уточняват, че се упражнява надзор над всяко отстреляно или открито умряло диво прасе, като задължително се вземат проби и се въвеждат в софтуерно приложение Модул „Лов”. С въвеждането на модула се цели да се улесни и ускори процесът на предаване и обработване на пробата, както и на получаване обратно на резултатите от изследванията. 

БАБХ създаде и въведе в експлоатация Модул „Лов“ в работата на всички лаборатории, извършващи изпитвания за наличието на АЧС. Данните за пробите се въвеждат от ловците в Модул „Лов“ в електронен формат през мобилно устройство, вместо на хартия. Всяка проба е обозначена с баркод, чрез който тя се идентифицира при постъпване в лабораторията. След изпитването резултатът се въвежда отново в електронната система, като по този начин подателят може веднага да получи информация за него, чрез своето мобилно устройство. Резултатът може да бъде проверен също и на сайта на Агенцията по храните“, поясняват от БАБХ.

Допълнително е създадена възможност при недостатъчно количество материал за изпитване или негодна проба лабораторията да отрази това в Модула и подалият пробата да получи автоматично съобщение за това. 


Продължава и контролът върху отглеждането на домашни свине. Усилията на ветеринарните власти в последните две години са насочени към подобряване на нормативната база, по-голям обхват на ветеринарните грижа и контрол, подпомагане на стопаните по прилагането на новите мерки и осведомяване на обществото, заявяват от Агенцията.

Лабораторният и клиничният надзор в свиневъдните обекти продължава да се извършва ежемесечно. 

Това включва клинични прегледи на животните от официален лекар, клинични прегледи на всяка пратка свине преди движение (между обектите, към кланица и други), ежеседмично пробонабиране от умрели свине по време на отглеждането и кръвни проби 7 дни преди движение. 

В обектите тип лично стопанство се упражнява усилен контрол на регистрация и населване, инвентаризация на обектите от този тип, както и на такива с нерегламентирано отглеждане на свине, информират още от БАБХ.