Годината започна стресово за редица фермери. След плащанията в края на 2023 г. до Агри.БГ заваляха сигнали, въпроси и оплаквания за неизплатени суми. Асоциации се събират, за да обсъждат проблеми и пращат писма до Фонда и Министерството на земеделието. Междувременно на този фон текат още проверки.

Проверките за виртуални животни стартират: В едно населено място ще се инспектират всички ферми

Не липсваха изненади при базовото подпомагане на площ (ОПДУ) за Кампания 2023. Някои земеделски производители бяха с орязани суми, отложени заради проверки, или неполучени пари. Оплаквания имаше и за биоплащанията и агроекологичната мярка. Но знаят ли всъщност фермерите защо не получават плащания?

Докато едни се чудеха за какво нямат суми в сметките, други успяха да разберат, че заради някой друг квадратен метър от субсидии са орязани целите им парцели.

„Не само че не се признават цели парцели, но се считат за наддекларирани, което значи, че ги умножават по 2,5. И ако този парцел се окаже над 20% от заявлението, бенефициентът даже няма да получи подпомагане, обясни пред Агри.БГ Веселина Ралчева от Българска асоциация Биопродукти.

Повечето хора не знаят за това. Така на стопани с по 200 кв.м проблемна площ отпадат парцели от 50-60 дка. Реален случай е фермер със спорни 100 кв. м, който е лишен от финансиране за 600 дка сливи.

„Оказва се, че ако си обжалвал или оттеглил тази площ - добре, но ако не си я оттеглил или ако си обжалвал и не са ти признали жалбата, пада целият ти парцел. А има и фермери, които казват, че са обжалвали и не са получили още никакъв отговор. Тази методика трябва да се промени. За някакви 100 – 200 кв. м може да се окаже, че дължиш пари и за следващата година. Това е убийствено”, коментира Ралчева.

Още по-големият проблем е, че същата, отчетена като проблемна площ в системата за мониторинг, ще доведе до отпадане и по другите помощи. Веселина Ралчева отбелязва и друг актуален проблем:

„Има един нов слой – ливади за косене, който беше създаден в средата на кампанията, докато хората чертаеха. Първоначално казаха, че който чертае ливади извън този слой, ще бъде наказан. Тогава имахме редица семинари и възражения. В крайна сметка всеки може да реши да остави определена площ да почине за 1-2 години. И при нас има зелена угар като част от сеитбооборота. Увериха ни, че няма проблеми, че слоят е информативен, просто ще проверяват по-внимателно всичко, което се заяви извън него. 

Сега обаче всички хора, които са заявили ливади извън този слой, не са получили подпомагане за тях. Доколкото разбрахме има и същите проблеми с трайни насаждения, засадени върху обработваеми земи. Надяваме се, че ще има възможност за процедура по обжалване, както беше по допустимия слой.”

И така едни недообяснени, неизказани, излезли постфактум изисквания вгорчават живота и изправят на ръба бизнеса на фермерите. Този извод споделя и Цветан Цеков от Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци".

Целият проблем е, че след сроковете на приемане на заявленията за подпомагане по различните схеми излиза слой, който изключва определени земи, които до момента са били с даден статут и се е работело по тях. Когато отидеш да си очертаеш земите за подпомагане, ако имаш корекции или нещо, което е недопустимо, то ще ти излезе и ще го коригираш. Ако не ти се отчита грешка, значи си изряден. 

Но в един момент заради несвършена работа на администратори и късно въведен слой, голям процент земи на производители, които работят, бяха изхвърлени от подпомагане.

Ако в един парцел имате 300 дка, в които се намира сграда от 100 кв./м, която системата не е разчела, целият ти блок става недопустим. По същия начин слоевете, в които попадат определени парцели, правят недопустим целия кандидат. 
Всеки ден се обаждат хора с такива оплаквания. До момента над 50 души са ми сигнализирали за такъв проблем. Не всички осъзнават колко голям е проблемът. Сега сме пуснали съобщения и подготвяме становище”
, разказва Цветан Цеков.

От Българска асоциация „Биопродукти” вече са пуснали писмо към ДФ „Земеделие”,  в което искат да бъде дадена допълнителна възможност на бенефициентите да оспорват резултатите от системата за мониторинг на площ в случаите, в които в определени заявени за подпомагане блокове са идентифицирани „Площи с постоянен характер“.

„При много от тях се касае за съвсем малки участъци от 0,01 до 0,05 ха и в тези случаи земеделските стопани са смятали, че единствено тези участъци ще бъдат извадени от площта за подпомагане, така както се случва при проверка на място и с участъците, които в предходния програмен период излизаха извън слоя „Площи, допустими за подпомагане“. Ето защо част от фермерите не са оспорвали резултатите от мониторинга, считайки, че става дума за незначителни площи спрямо общата заявена площ в заявлението.

Тази година обаче разбираме, че в тези случаи не са одобрени за плащане целите заявени за подпомагане блокове, които в някои случаи са по 50, 100 и дори повече декари. В тази връзка има много ощетени земеделци, които ще бъдат наказани много сериозно заради незначителни площи, които не отговарят на условията за подпомагане. Имаме колеги, които дори не са получили никакво плащане по заявленията си”, се посочва в писмото на асоциацията.

Браншовите представители апелират за разбиране предвид факта, че всичко е ново за земеделците, а обясненията за последствията от едно или друго тяхно действие съвсем не бяха достатъчни, и настояват: „Да бъде даден срок, в който земеделците, които са пропуснали или не са се справили технически с възможността да оспорят резултатите от Системата за мониторинг, да го направят в разумен срок.

Агри.БГ следи развитието на темата.