Нотифицираната схема “Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“ се предвижда да се прилага до края на 2025 г. След това ще влезе в сила аналогична схема по Стратегическия план, съобщават от Министерството на земеделието.

Четете още: Ще има ли повече събирателни центрове за плодове и зеленчуци в страната?

 

Целта на помощта е насърчаване на микро, малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на зърнени, маслодайни, етерично-маслени и медицински култури, плодове, зеленчуци и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития. 

Помощта се предоставя, като се заплаща от страна на държавата на част от застрахователните премии по сключени застрахователни полици за застраховане на селскостопанска продукция за съответния сезон.

Максималният интензитет на помощта е:

  • до 420 лв./ха  за овощни, зеленчукови, етерично-маслени и медицински култури, и тютюн;

  • до 1 260 лв./ха за оранжерийни култури;
  • до 54 лв./ха за зърнени и маслодайни  култури.

Схемата ще стартира след утвърждаване на указания и на ресурс за 2024 г. от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).