Съгласно последния доклад на експертите от MARS средната реколта от картофи в ЕС ще бъде до 34 900 кг на хектар, което означава увеличение от 14%, сравнено с миналата година, когато показателят е бил 30 600, и 3,2% ръст в сравнение със средното ниво за последните пет години, когато той е бил 33 800 кг, пише agronewscastillayleon.com.

Агрономът съветва: Вземете мерки при заразяване с картофена мана

Най-голям скок при добива на картофи спрямо миналогодишния сезон има в Германия – с 26% - от 35 400 кг до 44 700 кг на хектар. Това е с повече от 2,7% над показателя за последните 5 години, който възлиза на 43 500 кг.

Колкото до Франция, в страната се очаква ръст от 11% в сравнение с 2018 г: 43 600 кг, сравнено с миналогодишните 39 400 кг. Ръстът възлиза на 2,6%, ако се вземат под внимание последните 5 години, които показват среден добив на хектар 42 400 кг.

Холандските фермерите влизат в надпреварата по производство на картофи с ръст на добива от 21% - 44 300 кг срещу миналогодишните 36 600, което означава 4% повече спрямо показателя за последните 5 години – 42 600 кг.

Великобритания може да се похвали със стабилни показатели. Тази година се очакват 41 600 кг на хектар. Само 3% повече, сравнено с 2018 г.

Колкото до Испания, то Европейската комисия говори за средна реколта от 29 900 кг на хектар през 2019 г. Този показател е равностоен на миналогодишния – 29 800 кг на хектар. Добивите тази година са с 4,4% по-слаби, сравнено със средния показател за миналите 5 години.