Новото в Националната програма по пчеларство е, че кандидатстването продължава до последната дата на приема, а не до изчерпване на бюджета. Часът на подаване на документите вече не е водещ критерий за одобрение. Пчелари ще подават заявления за участие в Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 г. от 8 до 21 януари 2014 г. (10 работни дни), информират от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 

 

Приемът на документи по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността” на НПП 2014-2016 г. ще се извършва в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица или адрес на управление на юридическите лица.

 

Кандидатите по мярка Г ще бъдат класирани според критериите за оценка, определени в Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за НПП 2014-2016 г. Част от тези критерии са бъдещите бенефициенти да имат квалификация и минимум 3 години опит в областта на пчеларството, да са регистрирани като земеделски производители за повече от 1 година към датата на кандидатстване и др. Всеки критерий ще носи определен брой точки, на базата на които ще бъдат класирани заявленията.

 

Друга новост по Пчеларската програма е, че ДФЗ ще сключи договори с одобрените кандидати по мярка Б и В. Ако бюджетът е недостатъчен, помощта ще бъде намалена с еднакъв процент за всички кандидати. Лабораторните анализи по мярка В на НПП 2014-2016 следва да бъдат извършени в акредитирани лаборатории за извършване на физикохимичен анализ на пчелен мед. Информация за можете да намерите на адрес: http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!