Обсъждането на нелоялните търговски практики от страните-членки на ЕС вече е в ход. В понеделник, 30 април предстои заседание на работна група по темата. Разговорите между страните-членки ще продължат и на втора среща, която ще се състои на 23 май 2018 г.
 
 
Началото на задълбочената дискусия относно лошите практики бе поставено на Комитет по селско стопанство, който се проведе на 23 април 2018 г.
 
Законодателно предложение за директива беше прието от Европейската комисия (ЕК) на 12 април 2018 г. и представено официално в същия ден на извънредно заседание на Комисията по земеделие в ЕП (COMAGRI). 
 
Комисар Хоган обясни пред европейските депутати, че основната цел на предложението е да се подобри положението на фермерите, в това число и на малките и средни предприятия, които са доставчици във веригата от доставки на хранителни продукти. 
 
Документът е резултат на еволюирали през последните 19 години дискусии и различни по видове инициативи,  част е от 3-степенен подход (първо: промените с регламента Омнибус; второ: предложение за нелоялни търговски практики и трето: предложение до края на годината в областта на прозрачността на цените). 
 
Мнозинството от членовете на ЕП приветстваха предложението на ЕК като много добра основа, но поискаха засилване на текста, с цел реална защита на фермерите и на малките и средни производители. 
 
Някои депутати поискаха включване на разпоредби от конкурентното право (защита срещу картели и концентрация), други не бяха доволни от това, че предложението не е под формата на регламент.
 
На заседанието на Съвета на министрите по земеделие и рибарство на 16 април 2018 г. досието беше представено за първи път на държавите членки и бе проведен първоначален обмен на мнения. 
 
"На най-слабата връзка във веригата е поставена неоправдана тежест и в повечето случаи това са земеделските производители и малките и средните предприятия за хранителни продукти. С това предложение се стремим да защитим най-слабите връзки във веригата на предлагането на храни, и така да се укрепи веригата като цяло", обясни еврокомисар Фил Хоган. 
 
Мнозинството от държавите членки заявиха, че това е добра основа за обсъждане и стъпка в правилната посока.