Една от най-често спряганите и дълго искани от фермерите дирекции е тази за “Биологичното производство” в агроведомството. Неин директор до скоро беше Антоан Чаракчиев. Постът вече е предаден на Лора Пастухова, въпреки че в сайта на Министерството на земеделието това все още не е упоменато.

Нови правила: Как ще се подпомага биологичното растениевъдство?

Лора Пастухова е позната на земеделците, тъй като тя оглавяваше дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерството на земеделието. Директор на тази дирекция вече е д-р Милена Трендафилова.

Антоан Чаракчиев пък вече е директор на дирекция "Поземлени отношения и комасация".

Иначе само част от функциите на дирекция “Биологично производство” и съответно на нейния директор са работа по национални политики в областта на биологичното производство, надзор и контрол върху него. Както и изготвяне на стратегии, планове за действие, оценки на прилагането му и т.н.

Директорът на дирекцията организира и участва в надзора върху контролиращите лица, както и дава достъп за работа със Системата TRACES NT.

Ние пък продължаваме да се надяваме, че новият директор ще сложи в ред дирекцията и ще се справи с всички наболели проблеми в сектора. Остава въпросът за доказването на биологичната продукция. Ясно е, че всички биофермери ще трябва да доказват реализация на продукцията, но голямата неизвестна е как точно ще се случва това?