От днес - 23 септември Държавен фонд „Земеделие” приема заявления за държавна помощ de minimis за изхранване на дребен рогат добитък – овце-майки.

Общият бюджет по схемата е 4 650 000 лв. Помощта се отпуска заради тежката година за овцевъдите и кризата в сектор животновъдство. 
 
Фермерите могат да подават заявления за помощта до 1 октомври 2014 г. Конкретният размер на ставките на единица животно ще бъде определен след обобщаване на информацията от подадените заявления.
 
Размерът на помощта, която всеки отделен кандидат може да получи ще зависи и от спазване на лимита за помощи de minimis – до 15 000 евро на предприятие за период от три данъчни години.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!