Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 4,3 млн. лв. на 50 свиневъдни стопанства по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете".

Готови са новите биомерки за животновъдните обекти

Субсидирани са близо 220 000 угоени прасета, реализирани в периода от 1 май до 31 август тази година, съобщиха от Фонда.

ДФЗ: „Помощта се предоставя за отгледани и реализирани угоени прасета при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата. Държавната помощ покрива направените разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към свинете, поети за най-малко 5 години - от 2018 до 2022 г."

Финансово подпомагане се отпуска на предприятия за първично производство на селскостопанска продукция. Те трябва да са регистрирани по реда на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и да нямат задължения към ДФЗ и държавата. 

Схемата за хуманно отношение към свинете обхваща три мерки.

Първата мярка е за обезпечаване на свободна подова площ над задължителните стандарти. Втората мярка е свързана с изискването в животновъдния обект да е осигурено изкуствено осветление за най-малко 11 часа в денонощието.

Третата мярка е насочена към изхранването на свинете. При нея изискването е фуражът да съдържа не повече от 2,5 mg/kg деоксиниваленол. Това условие се изпълнява чрез полагане на допълнителни грижи, свързани с постоянен лабораторен контрол на фуражите.

За да получат подпомагане по схемата, земеделските стопани доказват пред ДФЗ и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) изпълнението на доброволно поетите ангажименти за хуманно отношение към свинете, които надхвърлят задължителните стандарти. 

С решение на Управителния съвет на ДФЗ за 2019 г. по схемата за хуманно отношение към свинете е разпределен финансов ресурс от 33 млн. лв. Стопаните получават помощта на четири транша през годината. До момента са преведени общо над 18 млн. лв.