Докато повечето европейски страни продължават да намаляват използването на антибиотици в животновъдството, данните за България сочат друго. Това става ясно от доклада на Европейския надзор за потребление на ветеринарни антимикробни препарати (ESVAC), пише Meat Inform.

Всеки втори US бройлер е отгледан без антибиотици

През периода от 2011 г. до 2017 г. общият обем на продажбите на ветеринарни антибиотици в цяла Европа е намалял с над 32%. Това потвърждава тенденцията за ограничаване на употребата им през последните няколко години.

Ситуацията на Стария континент не е еднозначна. От 25 страни, които са предоставили данни за всичките години от периода 2011-2017 г., в 19 е регистрирано намаляване на използването на антимикробни препарати с над 5%  (диапазонът варира от -7,7% до -57,9%).

В други страни, сред които са България, Полша и Португалия, данните показват ръст от над 5%, като диапазонът за повишението варира от 29,8% до 42,9%.

Като цяло най-високи са показателите за използване на антибиотици на едно животно в Кипър, Испания и Италия.

През посочения период ЕС е успял да намали използването на антимикробни препарати с 32% в свиневъдството, с 31% в говедовъдството и с по 14% в птицевъдството и овцевъдството.